You are here

INTERVET WB- Mobilnost učesnika stručnog obrazovanja u Crnoj Gori

18/06/2020

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa organizacijom Uniser iz Italije i drugim partnerima iz zemalja EU i regiona implementira projekat “Internacionalizacija sistema za stručno osposobljavanje u zemljama zapadnog Balkana”- INTERVET WB. Cilj Projekta je unapređenje stručnog obrazovanja sa posebnim osvrtom na znanja i vještine stečene kroz praksu, kao i rada organizacija iz ove oblasti. Kroz Projekat su predviđene obuke i mobilnost nastavnika i instruktora, kao i učenika u okviru regiona i zemalja EU.

Cijeneći aktivnosti ovog Projekta važnim i korisnim za unapređivanje stručnog obrazovanja, za predstavnike srednjih stručnih škola i Centra za stručno obrazovanje, organizovana je prezentacija INTERVET WB Projekta u četvrtak 18. juna 2020.godine.

Tanja Radusinović, direktorica Sektora za projekte u Privrednoj komori Crne Gore, otvorila je skup uz pojašnjenje da INTERVET WB projekat pruža pomoć obrazovnom sistemu u Crnoj Gori kroz mobilnost učenika i nastavnika nudeći određeni broj obuka u zemljama EU. Zora Bogićević iz Ministarstva prosvjete, je saopštila da su ciljevi INTERVET WB projekta u skladu sa Strategijom razvoja stručnog obrazovanja 2020-2024, kojom se naglašava važnost mobilnosti nastavnika i učenika. “U Strategji je apostrofirana važnost medjunarodne saradnje koju možemo da ostvarimo kroz ovaj projekat” zaključila je predstavnica Ministarstva prosvjete.

Ana Filipović, koordinatorka projekta INTERVET WB za Crnu Goru predstavila je projekat koji se finansira kroz EU program Erazmus +. Implementacija Projekta traje 42 mjeseca. “INTERVET WB je projekat regionalnog i međunarodnog karaktera. Pored zemalja regiona, imamo partnere iz Italije, Belgije, Holandije, Francuske, Malte, Španije, Slovenije i Poljske”- dodala je Filipović.

Nikola Vrgović, predstavnik Uniser-a, je pojasnio da institucije koje će pratiti učenike imaju dugogodišnje iskustvo u organizovanju internacionalne mobilnosti. Takođe  predstavnik Privredne komore Crne Gore, kao organizacije koja šalje učesnike, će za vrijeme trajanja mobilnosti pratiti učesnike.

Predstavljene su aktivnosti projekta koje uključuju obuke nastavnika/osoblja/menadžera srednjih stručnih škola i predstavnika Centra za stručno obrazovanje kroz organizaciju ljetnjih škola, tematskih skupova i posjete školama iz EU. Takođe planirane su i obuke učenika srednjih stručnih škola u inostrantstvu u trajanju od mjesec dana i tri mjeseca. Učenici koji se opredijele za obuke u trajanju od mjesec dana, imaće mogućnost da otputuju u Italiju, Poljsku, Sloveniju i Španiju. Prvi poziv za obuku učenika u trajanju od mjesec dana biće raspisan u januaru 2021.godine a obuka će se realizovati tokom juna 2021.godine. Učenici srednjih stručnih škola koji se opredijele za obuku u trajanju od tri mjeseca prijavljivaće se na poziv koji će biti raspisan tokom septembra 2021.godine. Za učenike koji će obuku imati u inostranstvu kroz projekat INTERVET WB, biće organizovani i pripremni kursevi stranog jezika.

Za učešće u ovim aktivnostima, tokom cijelog trajanja projekta biće raspisani konkursi o čemu će predstavnici srednjih stručnih škola i Centra za stručno obrazovanje biti blagovremeno obaviješteni.

Na skupu su predstavljeni trenutno otvoreni pozivi, i to: za obuku nastavnika i online ljetnja škola. Obuka nastavnika će biti realizovana od 11. do 17. oktobra 2020.godine u Dordrecht-u Holandija, a domaćin će biti Da Vinci koledž. Učesnicima ove obuke će se predstaviti najbolji primjeri iz prakse o metodologiji učenja, učenja zasnovanog na radu i način kreiranja Fabrike znanja i održivosti. Takođe, jedan od ciljeva ove obuke je da se podstakne  saradnja između kolega iz regiona zapadnog Balkana u dijelu obrazovnih procesa i kreiranja radne sredine. Domaćini obuke, podijeliće primjere iz prakse, probleme sa kojima se suočavaju, izazove i naučene lekcije. Rok za prijavu za učešće na obuci je 28. jun 2020 do 12 sati. Zbog kompleksnosti situacije uzrokovane COVID-19, časovi ljetnje škole će se održati online od 6. do 10. jula 2020.godine. Pored predavanja, planirane su diskusije sa kolegama iz EU iz oblasti obrazovanja, organizovanja prakse, mobilnosti i internacionalizacije. Rok za prijavu učešća u online ljetnjoj školi je 23. jun 2020 do 12 sati.

Filipović je dodala da će odabir kandidata vršiti glavni partner, Uniser prema utvrđenom konkursu objavljenom na zvaničnoj web strani INTERVET WB projekta.

U radu skupa učestvovali su članovi projektnog tima INTERVET WB dr. Mladen Perazić i Vuko Jovanović.