You are here

Intervet WB - online ljetnja obuka

10/07/2020

U okviru projekta “Internacionalizacija sistema za stručno osposobljavanje u zemljama Zapadnog Balkana” - INTERVET WB, organizovana je online obuka u trajanju od 6. do 10. jula 2020. godine. Domaćin obuke, koja se fokusirala na važnost unapređenja sistema stručnog obrazovanja, bila je međunarodna inicijativa za obuku nastavnika i osoblja srednjih stručnih škola MOBILITEACH u saradnji sa partnerima projekta INTERVET WB.

Polaznici ove online obuke bili su profesori, članovi administrativnog osoblja i predstavnici centara za stručno obrazovanje iz 14 zemalja u kojima se implementira ovaj projekat. Učesnici iz Crne Gore bili su: Ana Kosović i Buto Adbović iz JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković" i Spasoje Papić iz Srednje elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“.

Tokom obuke predstavljen je Erasmus program koji je, prema riječima predstavnika Evropske komisije, ustanovljen 1987. godine kako bi se omogućila mobilnost studenata. Nakon njega je kreiran Erasmus +, kao novi program namijenjen podržavanju obrazovanja, obuke, omladine i sporta u Evropi, a koji je otpočeo januara 2014. godine.

Ciljevi programa Erasmus + u oblasti obrazovanja i obuke su: unapređenje i podrška razvoja na svim nivoima obrazovanja i obuke; jačanje veze između formalnog i neformalnog obrazovanja i učenja; poboljšanje saradnje između obrazovanja i tržišta rada; stvaranje dodatne vrijednosti za evropsko obrazovanje i evropsko dimenzioniranje u obrazovanju; da podrži saradnju između zemalja koje učestvuju u definisanju politike obrazovanja.

U uvodnom dijelu online ljetnje škole predstavljena su njegova tri segmenta i to: podrška mobilnosti u obrazovanju, treningu i sektoru mladih, omogućavanje organizacija iz različitih zemalja da sarađuju na istim projektima i razmjena znanja i pružanje grantova za aktivnosti koje su namijenjene stimulisanju inovativnih politika razvoja, dijaloga i implementacije. Učesnicima obuke prezentovan je INTERVET WB projekat koji se finansira iz Erasmus + programske šeme.

U dijelu posvećenom predstavljanju najbolje prakse, polaznici su imali priliku da se upoznaju sa aktivnostima Da Vinči koledža iz Holandije, Univerziteta za umjetnost, nauku i tehnologije MCAST iz Malte i Centra za stručno osposobljavanje SEPR iz regije Auvergne Rhône-Alpes, Francuska, koji su ujedno i partneri u INTERVET WB projektu.

Poseban segment obuke bio je i rad u grupama, na teme: mobilnosti, internacionalizacije, kao i načina osmišljavanja i realizovanja učeničke prakse u inostranstvu. Učesnici online obuke su se složili da najveći problem u organizacjii učeničke prakse predstavljaju jezička barijera, komplikovana administracija, slabo povezivanje među učenicima, kulturne različitosti, kao i nizak nivo vještina za pisanje projektnih aplikacija. Konstatacija je bila i da sistem često ne pokazuje dovoljan stepen fleksibilnosti potrebama mobilnosti učenika.

Kao rješenje za prevazilaženje dijela navedenih problema predložen je EU online program za lingvističku podršku OLS koji se finansira kroz Erasmus +,  kreiranje tehničkog rječnika sa frazama iz prakse koje bi učenici savladali prije odlaska na praksu u inostranstvo, korišćenje dostupnih EU projekata poput  INTERVET WB koji daju mogućnost da predstavnici srednjih stručnih škola ostvare kontakt sa odgovarajućim partnerima iz inostranstva i pripreme učenike za put na najedkavtniji mogući način.

Privredna komora kao partner iz Crne Gore, cijeneći značaj ovog Projekta za unapređivanje stručnog obrazovanja u zemlji, nastaviće sa implementacijom planiranih aktivnosti koje imaju za cilj razmjenu znanja, unapređenje samopouzdanja kod mladih, poboljšanje vještina i u konačnom povećanje prilika za zapošljavanje mladih sa srednjim stručnim obrazovanjem.

affiliate tracking url | Shop: Nike