You are here

INTERVET WB projekat - Međunarodna saradnja za unapređenje stručnog obrazovanja

25/03/2020

Privredna komora Crne Gore, sa partnerima iz šest članica Evropske unije i država-kandidata za članstvo, realizovaće program "Internacionalnizacija sistema za stručno osposobljavanje u zemljama zapadnog Balkana" INTERVET WB. Cilj Programa je razvijanje šeme stručnog obrazovanja s posebnim osvrtom na unapređenje opšteg znanja i vještina u učenju kroz praktične primjere, kao i rada organizacija iz ove oblasti, u dijelu mobilnosti između zemalja.

Za implementaciju INTERVET WB projekta izdvojeno je blizu dva miliona eura. Projekat će trajati 42 mjeseca.

Imajući u vidu nastalu panedimuju COVID 19 virusom, partneri na projektu su održali dvodnevni online sastanak 24. i 25. marta 2020. godine.

Glavna menadžerka projekta Annalisa Palano je predstavila aktivnosti INTERVET projekta u kojima će učestvovati učenici, nastavnici, profesori i zaposleni u institucijama stručnog osposobljavanja iz zemalja zapadnog Balkana.

Prvi set aktivnosti projekta predvidja realizaciju praktičnog obrazovanja za učenike sistema stručnog obrazovanja u trajanju od jednog ili tri mjeseca u zemljama EU koje su učesnice projekta (Francuska, Italija, Poljska, Sloveniija i Španija). Drugi set aktivnosti će biti fokusiran na jačanje kapaciteta institucija stručnog osposobljavanja kroz organizovane posjete zaposlenih i nastavnika kao i učešće u tematskim obukama. Planirano je objavljivanje šest poziva učesnicima Programa stručnog osposobljavanja.

Tokom Projekta biće postavljena elektronska platforma za prijavljivanje i selekciju učesnika za programe stručnog osposobljavanja koji se sprovode u zemljama obuhvaćenim Programom.

Učesnici sastanka su se saglasili da je unapređenje sistema stručnog obrazovanja od velike važnosti, i da prilikom realizacije projektnih aktivnosti treba uzeti nove okolnosti nastale u situaciji pandemije.

Projekt menadžerka Annalisa Palano zaključila je da projekat INTERVET WB predstavlja odličnu mogućnost za unapređenje ljudskog kadra, jer će biti vođen sa 32 godine iskustva implemetacije Erasmus programske šeme, kroz koju se Projekat finansira.
Predstavnici Privredne komore Crne Gore koji su učestvovali u radu sastanka bili su: Tanja Radusinović, direktorica Sektora za projekte, prof. dr Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje, Ana Filipović, samostalna savjetnica u Sektoru za projekte i Vuko Jovanović, savjetnik u Sektoru za obrazovanje.