You are here

Izvještaj sa online sastanka partnera projekta INTERVET WB

30/09/2020

Drugi online sastanak partnera projekta INTERVET WB održan je 30. septembra 2020. godine. Tokom sastanka predstavljene su izmjene koje se odnose na budžet Projekta, dinamiku odvijanja aktivnosti, a predstavljani su i rezultati rada za prethodni šestomjesečni period.

Imajući u vidu nemogućnost organizovanja putovanja, planirane obuke za nastavnike i osoblje institucija srednjeg stručnog obrazovanja kao i obuke za učenike srednjih stručnih škola, te sve aktivnosti čija je realizacija planirana tokom kraja 2020. godine i početkom 2021. godine su odložene. Obuka nastavnika i osoblja srednjih stručnih škola koja je trebala da se realizuje u oktobru 2020. godine, odložena je za mart 2021. godine.

Dogovoreno je da se raspiše prvi poziv za obuku učenika u inostranstvu, u trajanju od mjesec dana, sredinom oktobra 2020. Godine, a očekuje se da će ih biti moguće realizovati u junu 2021. godine.

Na sastanku predstavljeni su rezultati iz polugodišnjeg izvještaja partnera na Projektu kao i rezulatati promotivnih aktivnosti projekta INTERVET WB koji uključuju promociju na društvenim mrežama.

Najavljeno je da će se sledeći sastanak partnera Projekta održati u martu 2021. godine u Sarajevu.

Tanja Radusinović, direktorica Sektora za Projekte, prof. dr Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet, Ana Filipović, koordinatorka Prijekta i samostalna savjetnica u Sektoru za Projekte i Vuko Jovanović, savjetnik u Sektoru za obrazovanje i kvalitet su u ime Privredne komore Crne Gore uzeli učešća u radu ovog sastanka.