You are here

Mobilise SME - Program razmjene za mala i srednja preduzeća

14/06/2021
Mobilise SME

Privredna komora Crne Gore poziva kompanije da uzmu učešće u projektu MOBILISI SME - “Program mobilnosti u razmjeni znanja i vještina osoblja MSP” i ostvare brojne benefite za sebe i svoje zaposlene.

Riječ je o projektu koji Komora realizuje sa partnerima iz devet država, odnosno pilot programu čiji je cilj jačanje razvoja vještina i kapaciteta evropskih malih i srednjih preduzeća, podržavajući kratkoročne razmjene osoblja u preduzećima iz zemalja EU, Islanda, Norveške, Crne Gore, Srbije, Albanije, Sjeverne Makedonije i Turske.

Projekat pruža priliku malim i srednjim predzećima (MSP) tj. njihovim zaposlenim, menadžerima i/ili (su)vlasnicima da uspostave kontakte sa inostranim kompanijama, kako bi poboljšali međunarodne kompetencije i putem ovakve razmjene omogućili razvoj novih vještina, pristup novim znanjima kao i jačanje već postojećih međunarodnih partnerstava.

Projekat “Mobility Exchange Programme for SME Staff” – MOBILISE SME kofinansiran je kroz program Evropske unije - EaSI, 2020-2022.

Kako Mobilise SME funkcioniše?

MobiliseSME pruža praktičnu i finansijsku podršku MSP i njihovom osoblju (zaposleni, menadžeri, vlasnici ili suvlasnici) koje odlazi na kratak vremenski period (od 1 do 6 mjeseci) u MSP (kompanije domaćina) u neku od zemalja EU.

Tokom perioda trajanja razmjene, učesniku programa razmjene ostaje status zaposlenog u kompaniji koja ih šalje.

Program nije ograničen rokovima za prijavu već se sprovodi u kontinuitetu. Minimalno trajanje razmjene je mjesec, a maksimalno 6 mjeseci.

koji su benefiti učešća na programu Mobilise SME?

Program MobiliseSME je dobitna situacija za sve uključene strane, i za kompaniju koja šalje zaposlene i za kompaniju domaćina, ali i za njihove zaposlene:

Benefiti kompanije koja šalje zaposlene:

-          Bolje razumijevanje tematske oblasti i za MSP i za njegove zaposlene (HR, marketing, finansije, itd.)

-          Sticanje znanja o drugim tržištima.

-          Pristup novim tehnologijama, odredenim metodama i inovacijama.

-          Razvoj novih vještina zaposlenih, menadžera ili vlasnika.

Benefiti kompanije domaćina:

-          Nove i inovativne ideje od kolega iz oblasti koje vas zanimaju.

-          Razvoj proizvoda i usluga za vašu kompaniju.

-          Prilika za širenje mreže kontakata na nivou EU.

-          Upoznavanje novih tehnologija, sticanje zanja i vještina od zaposlenih koji su upućeni na razmjenu.

Cilj finansijske podrške jeste da doprinese pokriću troškova zaposlenih, menadžera ili vlasnika/suvlasnika tokom boravka na razmjeni. Finansijska pomoć zavisi od zemlje sa kojom se vrši razmjena (u mjesecnom iznosu od 530 do 1100 €).

Ko može da učestvuje?

Za učešće u programu mogu aplicirati mala i srednja preduzeća, kao i preduzetnici iz država zemalja članica EU, Irske, Norveške, Crne Gore, Srbije, Albanije, Sjeverne Makedonije i Turske.

Ostali profili, poput samozaposlenih, freelancera i onih koji pripadaju skupu slobodnih profesija poput advokata, notara, racunovođa, revizora, ljekara, farmaceuta, psihologa i dr. takođe mogu učestvovati ukoliko ispunjavaju kriterijume da su registrovani kao pravno lice tj. da imaju poreski identifikacioni broj. Ostali oblici samozapošljavanja su isključeni.

Veće kompanije mogu učestvovati, ali samo u ulozi domaćina.

Za učešće u programu OBAVEZNO je poznavanje ENGLESKOG JEZIKA.

Usluge koje pruža program Mobilise SME:

-          Informacije i smjernice MSP za učešće u šemi internacionalizacije.

-          Dostupni alati za proširenje mreže kontakata MSP sa drugim preduzećima na nivou EU.

-          Usluge povezivanja: Pomoć pri pronalaženju poslovnog partnera u EU.

-          Praktične informacije o boravku predstavnika MSP u inostranstvu.

-          Praktična i finansijska podrška MSP

Kako se prijaviti za učešće?

Za prijavu učešća u programu MobiliseSME je potrebno:

1)      Posjetiti MobiliseSME web stranicu i provjerite neophodne kriterijume za učešće na Moblilise SME projektu.

2)      Registrovati se na platformi za povezivanje i pronaći odgovarajućeg kandidata uz pomoć Lokalnih kontakt tački.

Dodatne informacije dostupne su na website-u projekta www.mobilise-sme.eu I Privredne komore Crne Gore www.privrednakomora.me, a zainteresovani mogu direktno kontaktirati koordinatora projekta u Privrednoj komori Crne Gore (sjovanovic@pkcg.org).