You are here

Monitoring sastanak BLUEWBC projekta

05/06/2020

Monitoring sastanak Nacionalne Erasmus + kancelarije u Crnoj Gori (NEO) povodom implementacije BLUEWBC projekta, održan je 5. juna u Rektoratu Univerziteta Crne Gore. Sastanku su prisustvovali članovi radnog tima sa Univerziteta Crne Gore, Privredne komore Crne Gore i Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis koji učestvuju u realizaciji međunarodnog projekta pod nazivom: “Održivi razvoj plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije na zapadnom Balkanu” (akronim: BLUEWBC), prihvaćenog kroz finansiranje u okviru Erasmus + programa – Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju KA2/2019.

Domaćin sastanka bio je prof. dr Danilo Nikolić, rektor Univerziteta Crne Gore. Učesnici u ime Komore bili su Tanja Radusinović, direktorica Sektora za projekte i Vuko Jovanović, savjetnik u Sektoru za obrazovanje i kvalitet. Oni su koji su predstavili aktivnosti koje je Privredna komora Crne Gore realizovala u dosadašnjem toku projekta, kao i postignute rezultate u okviru istog. Direktorici Nacionalne Erasmus + kancelarije, Vanji Drljević su predstavljene aktivnosti s akcentom na vidljivost Erasmus + programa i BLUEWBC projekta kroz niz promotivnih akcija u kojima su učestvovali svi partneri iz Crne Gore. Kroz elaboraciju radnih paketa i ukazivanja na značajne izlazne rezultate koji se očekuju u narednom periodu trajanja projekta, konstatovano je da konzorcijum projekta djeluje integrisano i u organizacionom smislu veoma preduzetnički, oslanjajući se na poštovanje rokova koji su definisani u radnim paketima. Direktorica NEO kancelarije, je ukazala na smjernice evaluatora projekta i poželjela uspješnan nastavak rada na projektu koji se odnosi na povezivanje akademske zajednice sa akterima Plave ekonomije u Crnoj Gori. 

Projekat je zvanično počeo 15. januara 2020. godine i trajaće tri godine. Specifični ciljevi projekta su povećanje kompetentnosti i sposobnosti institucija visokog obrazovanja u oblasti inovacija koje su usmjerene na koncept plave ekonomije u Crnoj Gori i Albaniji, kao i obezbjeđivanje kompetentnih ljudskih resursa za inovacije u oblasti plave ekonomije i srodnih područja. S tim u vezi važno je uspostaviti podsticajno okruženje za razvoj inovacija kroz saradnju između visokoškolskih ustanova, partnera iz privrede i donosioca odluka, baš kao i snaženje uticaja i povećanja prepoznatljivosti visokoškolskih institucija na međunarodnom nivou kroz inovacije.

Zbog svega navedenog rezultati projekta posvećeni su sljedećim ciljnim grupama: visokoškolske ustanove, studenti dodiplomskih i diplomskih studija, kompanije iz oblasti plave ekonomije.

Planirano je da rezultati Projekta, pored ostalog budu: tri centra za inovacije i poduzetništvo; uvedeni i razvijeni kursevi cjeloživotnog učenja u predmetnoj oblasti; najmanje 25 stručnjaka koji će biti uključeni u partnerske visokoškolske ustanove razvijene tečajeve cjeloživotnog učenja; obuka za 20 članova osoblja na partnerskim ustanovama visokog obrazovanja; Osposobljavanje studenata MSc i 200 studenata BSc u partnerskim visokoškolskim ustanovama, kao i nabavka nove opreme za prototipovanje za tri novorazvijena centra.