You are here

Održan završni događaj u okviru “Mjesec Evrope – mjesec programa Erazmus +”

31/05/2021

Nacionalna Kancelarija Erazmus + Ministarstvo organizovalo je poslednji skup u nizu događaja u okviru “Mjesec Evrope – Mjesec programa Erasmus+” pod nazivom “Srednje stručno obrazovanje – mogućnosti učešća i iskustvo Crne Gore u izazovima” (engl. Vocational Education and Training (VET) – participation opportunities and results of Montenegro-Sharing experiences and challenges encountered) u ponedeljak 31. maja 2021.godine. 

 Cilj skupa bio je okupljanje lokalnih koordinatora odobrenih projekata u oblasti stručnog obrazovanja i obuke u okviru programa Erasmus+, koji su sa prisutnima podijelili iskustva učešća u ovakvoj vrsti projekata, ali i predstavili određene prepreke i izazove sa kojima su se suočili u dosadašnjoj fazi implementacije. Događaj je takođe poslužio kao prilika za predstavljanje novina u okviru novog ciklusa programa Erasmus+.

Događaj su otvorili Vanja Drljević, direktorica Nacionalne Erasmus+ kancelarije, Goran Drobnjak, direktor Direktorata za EU integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore i Duško Rajković, direktor Centra za stručno obrazovanje.

Vanja Drljević je podsjetila da se trenutno u Crnoj Gori implementiraju četri projekta čija su ciljna grupa predstavnici srednjih stručnih škola. Cilj ovih projekata je da se osnaže kapaciteti srednjih stručnih škola kroz jačanje kapaciteta nastavnog osoblja kao i unapređivanje srednjeg stručnog obrazovanja u dijelu prilagođavanjapotrebama tržišta rada. Dodala je da se kroz internacionalizaciju radi na poboljšanju kvaliteta nastave i veće vidljivosti škola.

Goran Drobnjak je govorio o Erazmus + programu koji predstavlja most između mladih generacija širom Evrope. Kroz Erazmus + program, Crna Gora je iskoristila priliku da dobije podršku za reformu obrazovnog sistema koji je usklađen satrendovima, modernizacijuobrazovnih ustanova, usavršavanje studenata/administrativnog osoblja kroz mobilnosti, sprovođenje projekata usmjerenih na osavremenjavanjeveć postojećih i uvođenje novih studijskih programa kao i strukturne reforme ustanova visokog obrazovanja.

“Stručno obrazovanje treba da se prilagođava društveno ekonomskom uređenju koje se brzo razvija i ima promjenjive zahtjeve koji se sastoje od internacionalizacije, mobilnosti i novih oblika digitalnog učenja” – zaključio je Drobnjak.

Duško Rajković je podsjetio da Centar za stručno obrazovanje organizuje učešće predstavnika iz Crne Gore na Euroskills takmičenju. Do sada su učestvovali dva puta i oba puta su ostvareni veoma dobri rezultati. Dodao je da je trenutni sistem srednjeg stručnog obrazovanja stvorio sve uslove i pozvao predstavnike Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore da u narednim Erazmus + pozivima apliciraju kao vodeći partner, jer će se na taj način ostvariti bolji uslovi za đake iz Crne Gore.

Ljiljana Gogić iz Nacionalne Erasmus+ kancelarije predstavila je novi Erazmus + program za 2021-2027 čiji je budžet cca.28 miliona Eura. Planirano je da se 70% potroši na mobilnosi I 30% na projekte usmjerene na saradnju. Dodala je da će prioriteti programa biti: inkluzija i diverzitet, digitalna transformacija i zelene ekonomije.

Ana Filipović, samostalna savjetnica u Sektoru za projekte Privredne komore Crne Gore predstavila je projekat “Internacionalizacija sistema za srednje stručno obrazovanje za zemlje zapadnog Balkana” INTERVET WB. Cilj ovog projekata koji se finansira iz Erazmus + šeme, je unapređenje stručnog obrazovanja sa posebnim osvrtom na znanja i vještine stečene kroz praksu, kao i rada organizacija iz ove oblasti.

“Projekat je međunarodnog karaktera. Uključeno je šest partnera iz zemalja regiona i sedam partnera iz zemalja EU. Vodeći partner je organizacija UNISER iz Italije. Projektom je definisano da partneri iz regiona šalju učesnike koji su se prijavili na konkurse kod partnera iz EU po već ustanovljenom rasporedu događaja” – pojasnila je Filipović.

Predstavila je ko su korisnici INTERVET WB projekta kao i koje uslove moraju da ispunjavaju. Govorila je o realizovanim aktivnostima kao i aktuelnim pozivima koji su dostupni na zvaničnoj web strani projekta www.intervetwb.net.

Imajući u vidu da je skup posvećen Erazmus + projektima, predstavila je i druge projekte u okviru ovog programa koje Privredna komora Crne Gore realizuje kao što su Blue WBC, MARDS, DigNest i nedavno odbren projekat DUALMON.

Tokom skupa predstavljeni su i drugi projekti koji se finansiraju iz Erazmus + program, I to:Mobilnost srednjeg stručnog obrazovanja za zapadni Balkan MOVET, Srednje stručno obrazovanje za zapadni Balkan V4WB, Povezivanje kroz mobilnost (CTM) i Izgradnja kapaciteta u zapadnom Balkanu (VET TO VET).