You are here

Održana Kick off konferencija projekta DanubePeerChains

27/10/2020

Kick off konferencija projekta DanubePeerChains “Leap into Digital Value Chains/Skok u digitalne lance vrijednosti”, održana je 27. oktobra putem online platforme.

Projektni partneri su prepoznali izazove nastale digitalnom transformacijom u industiji, a promjene u biznis modelima i lancima vrijednosti imaju ogroman uticaj na zemlje Dunavskog regiona, naročito na regionalno tržište rada i razvoj kvalifikacija ljudskih resursa. Stoga je i ovaj događaj bio usmjeren na razmatranje glavnih izazova sa kojima se suočavaju mala i srednja preduzeća u industriji 4.0, uloge naprednih tehnologiju u industriji i obrazovnom sistemu, te podršci HR-a u procesu nastanka digitalnih lanaca vrijednosti.

Eva Breuer, predstavnica Upper Austria, koji je vodeći partner na Projektu, predstavila je učesnicima događaja DanubePeerChains i očekivane ishode njegove implementacije. O DanubePeerChains u slovenačkom kontekstu govorila je Željka Kelkedi, predstavnica Gospodartske zbornice Slovenije, koja je takođe partner na Projektu.

Katja Mohar Bastar, direktorica Digitalno inovacijskog HUB-a (DIH) Slovenije govorila je o ulozi ovog huba u procesu digitalizacije slovenačkih MSP. DIH Slovenija omogućava digitalnu transformaciju na principu sve na jednom mjestu, u Sloveniji i šire. Podiže svijest i pruža usluge za rast digitalnih kompetencija, razmjenu digitalnih iskustava i primjere dobre prakse na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, omogućava pristup podacima za promociju poduzetništva i dr. Stoga, ovaj HUB predstavlja centralnu nacionalna tačka za pružanje, povezivanje i podršku poslovnom i tehnološkom znanju, tehnologijama, eksperimentalnom i pilot okruženju, najboljim praksama, metodologijama i drugim aktivnostima neophodnim da slovenačkoj industriji omogući izgradnju digitalnih kompetencija, modeliranje inovacija i procesa. Podržati njihovu digitalnu transformaciju i podići njihove konkurentske prednosti na osnovu digitalizacije glavni je zadatak DIH-a, istakla je Mohar Bastar.

Ines Gergorić, vođa Karijernog savjetovališta mladih u Gospodarskoj zbornici Slovenije imala je izlaganje na temu uloge HR-a u razvoju digitalnih lanaca vrijednosti.

Bojan Zupan, kao predstavnik privrede predstavio je primjere dobre prakse kroz vezu digitalizacije i industrije.

Aktivnosti projekta realizovaće se po utvrđenj dinamici, a novi sastanak na nivou partnerskog konzorcijuma uskoro će biti održan.

Predstavnice Privredne komore Crne Gore, koja je pridruženi partner IPC Tehnopolis-u na ovom projektu, bile su Tanja Radusinović, direktorica Sektora za projekte i Nada Rakočević, sekretarka Odbora udruženja ICT, bile su učesnice ovog događaja.

Skup je organizovan pod koordinacijom Privredne komore Slovenije.

DanubePeerChains je projekat koji se implementira u okviru INTERREG Danube Transnational Programme, kao dio prioritetne ose 1 i specifičnog cilja SO 1.2 Povećavanje kompetencija za poslovne i socijalne inovacije.

Glavni cilj Projekta je primarno osnažiti Organizacije za podršku tržištu rada (LSO) i Organizacije za podršku biznisu (BSO) zajedno sa njihovim ciljnim grupama (primarno preduzetnicima i MSP-ovima ) u izgradnji zajedničkih kapaciteta i u trenažnom pristupu, a sve kako bi oni u konačnom, mogli učestvovati u inovativnim transnacionalnim lancima vrijednosti kao vrsti poslovnih modela te kako bi stekli, kako održivu poziciju ravnopravnih partnera za saradnju, tako i mogućnost napredovanja do visokokvalifikovanih poslova u Dunavskoj regiji.

Da bi se postigli postavljeni ciljevi, DanubePeerChains će iskoristiti metodologije i instrumente za podršku inovacijama koji su uspješno pilotirani u povezanim Interreg projektima, premošćavajući na taj način programe EU-a od dunavskog područja do alpskog prostora i srednje Evrope kako bi se postigli konačni planirani rezultati koji stvaraju održivu pozitivnu promjenu tržišta rada i uslova poslovanja u dunavskoj makro-regiji, i to:

- DanubePeerChains višenamjenski edukativni plan u ključnim dimenzijama kompetencije, koji će obuhvatiti napredne proizvodne tehnologije, upravljanje ljudskim resursima, razvoj poslovnog modela u perspektivi lanca vrijednosti, trajno će se uspostaviti širom dunavskih zemalja, pripremajući sveobuhvatnu osnovu znanja i kompetencija kako bi se omogućilo MSP, preduzetnicima i industrijama podunavskog područja da sarađuju u transnacionalnim lancima vrijednosti.

- Novorazvijeni pristupi integrisanom tržištu rada i poslovnim aktivnostima vezanim za poslovanje postaće dobra praksa na cijelom području dunavske regije što će dovesti do konkretnijih i ciljanih strategija i kvalifikacije za dalje unapređivanje zaposlenih u MSP i preduzetnika u lokalne stručnjake za digitalizaciju, spremnih za zahtjeve transnacionalne saradnje u lancu vrijednosti.

- Jasno definisanje međusektorskih i transnacionalnih područja saradnje usmjerenih na digitalnu transformaciju u dunavskim zemljama podstaći će modernizaciju lokalne industrije, kvalifikovati visokokvalifikovane stručnjake, poboljšati prepoznatljivost preduzeća dunavskog područja kao ravnopravnih partnera u transnacionalnoj saradnji, što konačno dovodi do ekonomskog rasta dunavske makro-regije.

Vodeći partner na projektu DanubePeerChains je Business Upper Austria – OÖ. Wirtschaftsagentur GmbH, Austrija, dok su projektni partneri: Gospodarska zbornica Slovenije; Zagrebački inovacijski centar DOO; ConPlusUltra GmbH; Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület; Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale; Asociatia Clusterelor din Romania; Cluster Mechatronics & Automation ManagementgGmbH; R-Tech GmbH; Šolski center Škofja Loka; Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis; Univerzitet u Beogradu; Fondacija za inovacije, tehnologiju i transfer znanja, Bosna i Hercegovina; Ministarstvo ekonomije Crne Gore i Privredna komore Crne Gore.

Authentic Sneakers | NIKE Chaussures, Sacs, Vetements, Montres, Accessoires, Accessoires-textile, Beaute, Sous-vetements - Livraison Gratuite