You are here

Okrugli sto sa malim i srednjim preduzećima o BRE projektu

03/12/2019
Okrugli sto sa malim i srednjim preduzećima o BRE projektu

U okviru BRE projekta (“Osnaživanje poslovnog registra“), koji se realizuje u sklopu Interreg IPA trilateralnog programa Italija-Albanija-Crna Gora, Privredna komora Crne Gore organizovala je okrugli sto sa predstavnicima malih i srednjih preduzeća. Ovom prilikom, predstavnici MSP u Crnoj Gori razgovarali su o potrebi postojanja sveobuhvatnog poslovnog registra, kako bi se promovisala internacionalizacija preduzeća, saradnja i sklapanje partnerstava među firmama u prekograničnoj oblasti na različitim projektima, a naročito onim koji se tiču inovacija.

Projekat BRE ima cilj unapređenje kapaciteta institucija i kompanija u smjeru razvoja saradnje na međunarodnom nivou. Kroz projekat će biti izrađena partnerska platforma sa bazom podataka o kompanijama iz tri zemlje, a koja će objediniti tri biznis registra. Takođe, biće izrađena mapa postojećih izvora i baza podataka koja sadrži informacije o preduzećima, a daće se i preporuka za univerzalni sistem biznis registara.

Ovim Projektom ostvariće se značajni benefiti za poslovnu zajednicu tri zemlje partnera, kroz:

1) Jačanje okvirnih uslova za razvoj konkurentnosti;

2) Povezivanje aktivnosti organizacija koje podržavaju razvoj biznisa (komora) i promociju saradnje sa javnim institucijama;

3) Razvijanje kapaciteta i obuke kroz koje će se pomoći internacionalizacija poslovanja.

Pored toga, opšte poboljšanje tri poslovna registra uticaće na poboljšanje poslovnog okruženja, i to: olakšavanjem pristupa informacijama, pružanjem transparentnih i tačnih podataka, smanjenjem troškova i jačanjem efikasnosti poslovanja, čime će se osigurati bolji alat za nadzor nad tržištem, praćenje poslovanja i konkurentnost.

buy footwear | Sneakers