You are here

Otvoreni pozivi za za obuku nastavnika/osoblja srednjih stručnih u okviru INTERVET WB projekta

06/04/2021

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa organizacijom Uniser iz Italije i drugim partnerima iz zemalja EU i regiona implementira projekat “Internacionalizacija sistema za stručno osposobljavanje u zemljama zapadnog Balkana”- INTERVET WB.

U okviru ovog projekta, 6. aprila 2020. godine, organizovan je online skup na kojem su predstavljeni pozivi za obuku nastavnika/osoblja srednjih stručnih škola.

 Ana Filipović koordnatorka projekta INTERVET za Crnu Goru, upoznala je prisutne sa otvorenim pozivima i aktivnostima projekta, a skupu su prisustvovali i Sandra Brkanović, predstavnica Centra za stručno osposobljavanje, predstavnik glavnog partnera UNISER iz Italije, Nikola Vrgović, kao i predstavnici PKCG koji su angažovani na projektu: Tanja Radusinović, direktorica Sektora za projekte, dr Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet, i Vuko Jovanović, savjetnik u Sektoru za obrazovanje i kvalitet.

Ana Filipović podsjetila je da projekat za cilj ima unapređenje stručnog obrazovanja, sa posebnim osvrtom na znanja i vještine stečene kroz praksu, kao i rad organizacija iz ove oblasti. Ukupan budžet projekta je oko 2 miliona EUR. Vodeći partner na projektu je organizacija Uniser iz Italije, a pored Privredne komore Crne Gore, partneri su organizacije i institucije iz pet država jugoistočne Evrope (Bosna i Hercegovina, Srbija, Sjeverna Makedonija, Albanija i Kosovo), kao i sedam EU država (Belgija, Holandija, Španija, Poljska, Francuska, Malta i Slovenija) koje su zadužene za sprovođenje programa mobilnosti.

Ana Filipović je u okviru prezentacije predstavila pozive koji će biti otvoreni tokom aprila i maja ove godine.

Tokom aprila biti otvoren poziv za obuku nastavnika/osoblja srednjih stručnih škola (job shadowing). i trajaće do 10. maja 2021, godine, a realizacija aktivnosti planirana je za oktobar 2021.godine , ukoliko to epidemiološke prilike dozvole.

Nikola Vrgović iz UNISERA-a je dodao da će ova obuka trajati od 14. do 20. oktobra, a domaćin će biti srednja škola SEPR iz Francuske.

Dodali su da će na ovom pozivu Crna Gora imati tri kandidata koji moraju da zadovoljavaju za to definisane uslove.

Druga aktivnost projekta je ljetnja škola čije je održavanje planinarno za period 26 - 31. jul 2021.godine. Domaćin skupa će biti konsultantstka agencija INCOMA iz Španije i planirano je da na njoj učestvuju dva predstavnika iz Crne Gore. Rok za prijavu je 10. maj 2021. godine.

Pravo prijave za obije aktivnosti imaju nastavnici/ osoblje i menadžeri srednjih stručnih škola kao i predstavnici Centra za stručno obrazovanje koji ispunjavaju sledeće uslove: da imaju ugovor o radu koji je na snazi tokom datuma kojim se predviđa mobilnost u inostranstvu; da su državljani Crne Gore ili da imaju prijavljeno boravište; da posjeduju dobar nivo upotrebe službenog jezika države domaćina ili engleskog jezika kao zajedničkog jezika za komunikaciju; da nijesu  učestvovali u programu mobilnosti u okviru istog evropskog projekta; i da posjeduju važeće identifikacione isprave, koje su potrebne za putovanje u inostranstvo

Tokom juna planirano je raspisivanje poziva za obuku učenika u trajanju od mjesec dana. Prvi poziv za obuku učenika biće otvoren u maju 2021.godine a planirano je da se obuka realizuje tokom septembra 2021.godine. Biće odabrano 11 učenika iz Crne Gore koji će praksu imati u Sevilji, Španija. Ova aktivnosti podrazumijeva mogućnost da sa učesnicima u mjestu prakse boravi pratioc koji će se brinuti o njima.

Više informacija o pozivima možete nakon objave naći na zvaničnom web sajtu projekta www.intervetwb.net. Na istom sajtu biće dostupan i link za prijavu za sve pozive koji će biti otvoreni.

Online promociji INTERVET WB aktivnosti prisutvovali je oko 28 predstavnika srednjih stručnih škola iz Crne Gore.