You are here

Poziv članovima čvorišta otvorenih podataka (HUB-a) da koriste mrežu EEN

24/09/2020

Pozivaju se članovi čvorišta otvorenih podataka (HUB-a) da koriste Evropsku mrežu preduzetništva (engl. Enterprise Europe Network EEN), koja predstavlja najveću mrežu podrške malim i srednjim preduzećima i koja je osnovana sa misijom da preduzećima obezbijedi lakše i brže pronalaženje inostranih partnera za saradnju. Posredstvom mreže na raspolaganju su besplatni servisi pretrage za distributerima, dobavljačima, partnerima u proizvodnji, transferu novih tehnologija, licenciranju, franšizi, mogućnosti učešća na međunarodnim poslovnim susretima u okviru sajmova u zemlji i inostranstvu.

Evropska mreža preduzetništva povezuje preko 4.000 eksperata za oblast preduzetništva, inovacija i transfera tehnologije, u cilju promovisanja konkurentnosti i inovacija na lokalnom i evropskom nivou, kao i šire.

Kroz projekat, kreirana je online platforma (https://een.ec.europa.eu/partners) koja sadrži profile preduzeća iz 60 zemalja, koji traže poslovne partnere. Takođe nudimo mogućnost da u ime Vašeg preduzeća postavimo interes za saradnju/profil sa relevantnim informacijama o ponuđenoj ili traženoj poslovnoj saradnji, karakteristikama potencijalnih partnera i dr. Pored online pretrage partnera, organizujemo i poslovne forume sa partnerima mreže iz zemalja regiona i inostranstva.

Agendu događaja možete vidjeti na sljedećem linku: https://een.ec.europa.eu/events?f%5B0%5D=field_eventstartdate%3Anext_year

Za sva dodatna pitanja, članovi našeg EEN tima Vam stoje na raspolaganju

Jelena Adžić / telefon: 020 230 545; e-mail: jadzic@pkcg.org

Ana Filipović / telefon: 020 230 445; e-mail: afilipovic@pkcg.org 

Više informacija o projektu je dostupno na sajtu PKCG: http://www.privrednakomora.me/projekti-aktuelni-projekti/evropska-mreza-preduzetnistva-een