You are here

Poziv za dobru praksu “Zelena tranzicija: obrazovanje, obuka i vještine”

10/05/2021

Privredna komora Crne Gore je 31.3.2021. uspješno završila trogodišnji projekat Shipmentt. Projektni partner iz Albanije, AULEDA (lokalna razvojna agencija), je kandidovao ovaj projekat za nagradu na evropskom takmičenju: Poziv za dobru praksu “Zelena tranzicija: obrazovanje, obuka i vještine”, koji je ušao u 10 finalista za primjer najbolje prakse.

Glasajte za naš projekat na https://lnkd.in/g4ychid
rd?fbclid=IwAR3p3YCWeX1Q21jK-kDsJu4rqg_LRaROmZyMTfBXe760G0WKN7DLpufoyWw

Više o konkursu na: www.etf.europa.eu/GreenSkillsAward

Projekat SHIPmEnTT  - Jačanje procesa intelektualne svojine i tehnološkog transfera u sektorima zelene mobilnosti (Strengthening Intellectual Property and Technology Transfer Processes in Green Sea Mobility Sectors” – SHIPmEnTT) je sproveden u sklopu Programa evropske teritorijalne saradnje Interreg V - B Jadransko - jonski program (ADRION). Cilj ovog projekta je bio da se napravi presjek stanja u plavim ekonomijama regiona i utvrdi mogući scenario razvoja ovog sektora kao i da se daju preporuke kako da se tehnološki transfer i inovacije zaštite kada je u pitanju ova oblast.