You are here

Primjena inovacija u nauci i privredi u Crnoj Gori

04/06/2021

Konferencija „Primjena inovacija u nauci i privredi u Crnoj Gori“, održana je 4. juna 2021. godine Budvi. Skup je organizovan u okviru EU INO NET projekta „Promocija kulture inovacija i podrška saradnji između aktera u nauci, obrazovanju i inovacijama“, čiji je osnovni cilj unapređenje saradnje između naučnog i privrednog sektora u Crnoj Gori kroz razvoj portala www.naucnamreza.me za podršku malim i srednjim preduzećima u zaštiti prava intelektualne svojine, a koji su sufinansirali Vlada Crne Gore i Evropska unija.

Direktorica Sektora za projekte u Privrednoj Komori Tanja Radusinović istakla je važnost projekta za crnogorsku privredu.

„Smatram da možemo biti zadovoljni rezultatima projekta, tim prije što je pandemija Kovid-19 onemogućila planirani način realizacije aktivnosti. Nema dileme da je i u tako izmijenjenim uslovima implementacije dat doprinos promociji inovacija i saradnji između nauke, obrazovanja i privrede kao i boljem razumijevanju instrumenata za zaštitu prava intelektualne svojine“, kazala je Radusinović.

Prema njenim riječima, Privredna komora je pružila poseban doprinos u dijelu projekta koji se odnosio na unapređenje kapaciteta za zaštitu intelektualne svojine i razvoj savjetodavnih usluga za dijagnostiku u toj oblasti. U saradnji sa International development Ireland, organizovala je sedam radionica u kojima su učestvovali predstavnici više od 130 malih I srednjih preduzeća. Neke od tema radionica bile su važnost prava intelektualne svojine za mala i srednja preduzeća, žigovi, inovacije, izumi, pravo na patent, registracija i novi trendovi, itd.

Naglasila je da je otvoren Javni poziv mikro, malim i srednjim preduzećima za besplatne konsultacije u dijelu preddijagnostike iz oblasti zaštite prava intelektualne svojine, u okviru kojeg će biti pružena besplatna savjetodavna podrška odabranim mikro, malim i srednjim preduzećima o potencijalima intelektualne svojine za razvoj njihovih biznisa.

Direktor projekta INO NET Konard Nierubiec rekao je da je pandemija ponovo potvrdila da su upravljanje inovacijama, prenos tehnologije i razvoj istraživanja i dalje glavni stubovi EU. Naglasio je da je projekat postigao značajne uspjehe među kojima je uspostavljanje mentorskog programa i mreže mentora u okviru javnog portala Naucna mreza.

„Ovo će pomoći mladim inovatorima da steknu praktično iskustvo u radu sa inovativnim projektima i dobiju tehničku podršku od mentora”, kazao je on, prenosi Mediabiro.

On je rekao da ne bi mogli da postignu te rezultate bez odlične saradnje sa svim relevantnim institucijama u Crnoj Gori, tj Ministarstva ekonomskog razvoja, Ministarstva nauke, Privredne komore i Naučno tehnološkog parka Crne Gore.

„Vjerujemo da će servisi razvijeni u okviru ovog projekta pomoći preduzećima u Crnoj Gori da budu inovativnija i konkurentnija na lokalnom, regionalnom i tržištu EU”, istakao je Nierubiec.

Ivana Janković-Mijanović, rukovodilica Odjeljenja za Evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu ekonomskog razvoja, kazala je da u svom porftoliju imaju upravljanje i koordinaciju IPA fondovima koji imaju za cilj jačanje konkurentnosti i inovativnosti privatnog sektora u Crnoj Gori.

„Projekti koje sprovodimo su usmjereni na postizanje i dostizanje kriterijumima koji su nam zadati za buduće članstvo u EU. Do sada smo implemetirali više od 10 projekata, a projekat INO NET je jedan od prvih“, rekla je Janković – Mijanović.

Istakla je kako ovim projektom žele da povežu aktere iz nauke i privrede u komercijalizaciji inovacija. Ministarstvo ekonomskog razvoja intenzivno je radilo na jačanju zakonodavnog okvira koji će da podstakne aktere iz nauke i privrede da se bave inovacijama i komercijalizuju ih.

„Ovaj projekat upravo to i radi kroz dva segmenta. Jedan je povezivanje univerziteta i privrede kroz portal naučna mreža, drugi je intenzivni rad na jačanju kapaciteta preduzeća ka implementaciji prava intelektualne svojine“, kazala je ona.

Direktor naučno tehnološkog parka Velibor Bošković predstavio je ovaj važan projekat kao centralnu jedinicu inovaciono-preduzetničkog ekosistema, kao i zakonsku regulativu za razvoj inovativne privrede u Crnoj Gori. Kako je rekao, potencijali inovacionog ekosistema u našoj zemlji su značajni, a za njihovu valorizaciju je izuzetno važna saradnja svih aktera, prije svega države, privatnog i akademskog sektora.

Tokom konferencije, inovativna rješenja u svakodnevnom poslovanju prezentovao je veliki broj komercijalnih firmi, kao što su: Arhimed, Marko Polo Travel agency, Crnogorski Telekom, 3D soba, Oykos Development. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici udruženja ICT Cortex i DEV club, te brojnih drugih kompanija.