You are here

Projekat DanubePeerChains - liflet

09/11/2020

Projekat DanubePeerChains je pripremio liflet u kojem se mogu pronaći ključne informacije o projektu, pregled specifičnih projektnih aktivnosti, kao i informacije o članovima projektnog konzorcijuma. Liflet možete preuzeti sa linka http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/5658?fbclid=IwAR1EWqI8tSPOvNlB-I7bM8j67eyty1CdsbjaIy4f2wIz--L4jE6M6pmMQ10  ili iz priloga.

Podsjetimo, riječ je o projektu koji se finansira sredstvima EU kroz Dunavski transnacionalni program, a implementira se od 1.7.2020 do 31.12.2022. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.784.455EUR.