You are here

Promocija EU projekta INTERVET WB

13/05/2021

Internacionalizacija sistema za stručno osposobljavanje u zemljama zapadnog Balkana (INTERVET WB) je EU projekat koji ima za cilj unapređenje stručnog obrazovanja sa posebnim osvrtom na znanja i vještine stečene kroz praksu, kao i rada organizacija iz ove oblasti.

Projekat je međunarodnog karaktera. Uključeno je 7 partnera iz zemalja EU i  6 partnera iz zemalja regiona. Aktivnosti projekta INTERVET WB u Crnoj Gori realizuje Privredna komora Crne Gore.

Projektom su planirane obuke profesora i osoblja srednjih stručnih škola kao i učenika kod partnera u zemljama EU.

Više informacija o Projektu dostupno je na: www.intervetwb.net ili na intervet@pkcg.org

Gostovanje na TVCG predstavnice PKCG, koordinatorke ovog projekta mozete pogledati na linku https://www.youtube.com/watch?v=_M5G04A54ao