You are here

Prvi sastanak operativnog tima projekta Blue Air

28/04/2021

Prvi sastanak operativnog tima projekta Blue Air je održan online u srijedu 28. aprila 2021.godine sa početkom u 10:00 časova. Sastanak je vodila Elena Banci, projekt menadžerka Blue Air projekta i predstavnica vodećeg partnera Area naučnog parka iz Trsta. Na sastanku je učestvovalo oko 20 predstavnika projektnih partnera i pridruženih partnera, među kojima su bile i predstavnice Privredne komore Crne Gore Ana Filipović, koordinatorka projekta Blue Air i Sandra Perić, samostalna savjetnica u Sektoru za projekte PKCG.  

Elena Banci podsjetila je učesnike sastanka o detaljima Blue Air projekta. Projekat je finansiran iz trećeg Adrion poziva za pametni i inovativni region. Glavni cilj projekta je da unaprijedi institucionalne kapacitete ADRION zemalja kroz zajednički pristup implementacije strategije za pametnu specijalizaciju za plavi rast na makro regionalnom nivou.

Vanessa Sanson, finansijska menadžerka projekta Blue Air, je predstavila organizacijsku strukturu Blue Air projekta. Odabrano je pet Nadzornog odbora koji vrši dužnost nadzora aktivnosti i sastaje se samo kada trebaju da se donose odluke koje su važne za odvijanje projekta.

Projekt menadžerka je podsjetila da će projekat Blue Air biti najavljen na godišnjoj konferenciji Foruma jadransko jonske incijative EUSAIR i Foruma jadransko jonskih privrednih komora, gradova i univerziteta. Projekat će biti najavljen na tematskom panelu posvećenom plavom rastu koji je planiran za utorak 11. maja 2021. godine sa početkom u 16.00 časova.