You are here

Prvi sastanak partnera na projektu DUALMON

23/04/2021
Prvi sastanak partnera na projektu DUALMON

Privredna komora Crne Gore je učestvovala na prvom sastanku partnera na projektu DUALMON – Jačanje kapaciteta za sprovođenje dualnog obrazovanja u crnogorskom visokom obrazovanju, koji se održao na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, 22-23.4.2021. Osnovni cilj projekta je poboljšanje kompetencija studenata visokog obrazovanja u Crnoj Gori kroz razvoj generičkog modela dualnog obrazovanja (model DUALMON) i pravnog okvira za uvođenje dualnog obrazovanja a sa ciljem pružanja podrške različitim potrebama i interesima: studenata, kompanija i institucija visokog obrazovanja u zemlji, kao i davanje preporuke za sprovođenje dualnog obrazovanja u cijeloj Crnoj Gori. Projektni konzorcijum se sastoji od dvanaest partnera iz četiri zemlje: Crna Gora, Srbija, Slovenija i Austrija. Partneri su univerziteti, državne institucije koje se bave obrazovanjem i kompanije koje su spremne da učestvuju u pilot programu uvođenja dualnog obrazovanja. Uloga Privredne komore u ovom projektu će biti da pruži podršku u svim projektnim aktivnostima, naročito prilikom angažovanja privrednih subjekata, identifikacije njihovih potreba kroz analizu upitnika koji će biti poslati različitim industrijskim sektorima, organizaciji događaja na temu dualnog obrazovanja, aktivnog učešća u kreiranju generičkog modela dualnog obrazovanja, davanja preporuka za izmjenu legislative zasnovanim na analizi odgovora dobijenih od privrednika, kao i kroz sve ostale projektne aktivnosti gdje bude prepoznata potreba za uključivanje Komore.

Prvi sastanak projektnih partnera je poslužio da se predstavnici partnera međusobno upoznaju, kao i da se kroz predstavljanje radnih paketa definiše vremenski okvir i uloge svakog od partnera. Privrednu komoru Crne Gore predstavila je Sandra Perić, koordinatorka projekta, a učešće na satanku uzeo je i dr Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet i član projektnog tima.