You are here

Radionica "Why IPRs matters? - Važnost prava intelektualne svojine za mala i srednja preduzeća"

24/12/2020

Radionica o zaštiti intelektualne svojine za preduzeća i preduzetnike, na temu „Why IPRs matters? - Važnost prava intelektalne svojine za mala i sredna preduzeća“ održana je putem zoom platforme 24. decembra. Ovaj događaj realizovan je u okviru projekta „Promocija kulture inovacija i podrška saradnji između aktera u oblasti istraživanja, obrazovanja i inovacija (INONET)“, koji su-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore, uz podršku Privredne komore Crne Gore. 

Predavač na radionici bila je Maja Barić, koja ima više od 15 godina profesionalnog iskustva u oblasti zaštite intelektualne svojine i ličnih podataka. Radila je kao konsultant brojnim preduzećima i institucijama u regionu Zapadnog Balkana, savjetujući ih u vezi različitih tema u oblasti zaštite intelektualne svojine i ličnih podataka poput: kako da unaprijede procese vezane za intelektualnu svojinu, uvedu intelektualnu svojinu u svoje korporativne strategije, zaštite intelektualnu svojinu koju posjeduju i sl.

Tokom radionice obrađene su teme koje su imale za cilj da malim i srednim preduzećima približe važnost prava iz intelektualne svojine, kao i koje su različite vrste prava koja mogu djelovati na poboljšanje poslovnog uspjeha, kako ih zaštiti, i sve to kroz praktične primjere.

”Imajući u vidu promjene koje su uticale na tržište, da bi mala i srednja preduzeća bila konkurentna moraju stalno poboljšavati svoju učinkovitost, smanjivati troškove i poboljšati izgled i ugled svojih proizvoda/usluga kroz ulaganje u istraživanje i razvoj, sticanje nove tehnologije, unapređenje prakse upravljanja, razvijanje kreativnog i privlačnog dizajna kao i učinkovito plasiranje svih proizvoda i usluga”- pojasnila je Barić.

Ovo je bila prva u nizu radionica koju će projekat Inonet i Privredna komora Crne Gore organizovati u narednom periodu, a u namjeri da svim zainteresovanima, od poslovnog sektora, preko naučnih institucija, strukovnih udruženja pruži mogućnost da saznaju više o ovoj oblasti i iskoriste prednosti zaštite intelektualnu svojine.

Cilj projekta kroz koji je realizovana radionica je podrška Vladi Crne Gore u naporima da poveća inovativne kapacitete privatnog sektora sa fokusom na mala i srednja preduzeća. Projektom se promovišu inovacije i saradnja između nauke, obrazovanja i privrede, i unaprjeđuju instrumenti za zastitu prava intelektualne svojine. 

Kako bi ispunio definisane ciljeve, projektni tim radi na dvije medjusobno povezane grupe aktivnosti.

Prva grupa aktivnosti odnosi se na unaprjeđenje online platforme Naučna mreža CG (https://naucnamreza.me) sa novim servisima koji se odnose na inovacije, kao što su usluge virtuelne mreže mentora. Naučna mreža je internet platforma za pružanje podataka i povezivanje naučnika, istraživača, inovativnih preduzeća i organizacija iz Crne Gore i dijaspore. Pored povezivanja, portal nudi i informacije o konkursima za naučnike, organizacije i preduzeća. Portal „Naučna mreža“ je besplatan i dostupan svima. Projekat će organizovati i nekoliko radionica o portalu Naučna mreža CG, kako bi svim zainteresovanim korisnicima predstavio sve usluge koje postoje na ovom portalu i kako ih koristiti.

Druga grupa aktivnosti se odnosi na unaprijeđenje kapaciteta za zaštitu intelektualne svojine i razvoj savjetodavnih usluga za dijagnostiku u toj oblasti, odnosno potrebnim uslovima koje  preduzeće treba da ispuni da bi bilo u mogućnosti da zaštitu intelektualne svojine. U tu svrhu projekat će uspostaviti posebnu stranicu na portalu Direkcije za intelektualnu svojinu http://www.ziscg.me koji će sadržati informacije potrebne za dijagnostiku i zaštitu intelektualne svojine.

Projekat sarađuje sa Ministarstvom ekonomije, Ministarstvom nauke i Privrednom komorom Crne Gore, a korisnici usluga projekta su mala i srednja preduzeća, strukovna udruženja, univerziteti, istraživači i inovatori.