You are here

Sastanak partnera i studenata na BLUEWBC projektu u okviru drugog radnog paketa

23/10/2020

U okviru projekta „Održivi razvoj Plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana – BLUEWBC” održan je Zoom sastanak koji je organizovala partnerska institucija Vilnius Gediminas Tehnički Univerzitet (VGTU) iz Litvanije. Ovom događaju su, pored članova tima Univerziteta Crne Gore koji je vodeći partner, koordinatorske institucije Norveškog univerziteta nauke i tehnologije, Privredne komore Crne Gore i Inovaciono preduzetničkog centra „Tehnopolis“ Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, prisustvovali i studenti Pomorskog fakulteta Kotor i Fakulteta za turizam i hotelijerstvo.  Učesnik na ovom skupu u ime Privredne komore Crne Gore bila je Tanja Radusinović, direktorica Sektora za projekte.

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjem iskustvu VGTU, predstavljeni su njihovi centri za inovacije i preduzetništvo koji su osnovani na univerzitetskim jedinicama, kao i dobra praksa u povezivanju studenata sa privredom. Drugi dio sastanka je protekao u znaku intervjua na temu razvoja kurikuluma, alumni asocijacija, nastavnim bazama, uvođenju kurseva orijentisanih ka inovacijama i preduzetništvu, itd.  

Dogovoreno je da se sljedeći tehnički sastanak održi u novembru, kada će biti predstavljene preporuke EU partnerskih institucija u konkretizaciji pripreme i adaptacije savremenih formi kurikuluma na našim fakultetima.

Sportswear Design | Nike Off-White