You are here

U okviru projekta TO REGOS održani sastanci za izradu regionalnog standard zanimanja Monter suve gradnje

17/06/2020

U okviru regionalnog projekta TO REGOS, koji finansira Austrian development agency, kreiran je nacrt regionalno zasnovanog standarda zanimanja Monter suve gradnje iz oblasti građevinarstva i uređenja prostora.

Članovi radne grupe su bili relevantni predstavnici privrede iz oblasti građevinarstva kao i predstavnik srednje stručne škole iz Podgorice. Pored članova radne grupe  na sastancima su bili prisustni Srđan Obradović, koordinator u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija u Centru za stručno obrazovanje  i Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet u Privrednoj Komori Crne Gore.

Radna grupa radila je na definisanju ključnih poslova i aktivnosti u okviru grupe poslova Analiza, planiranje i organizacija rada i Priprema radnog mesta, Administrativni zadaci, Komercijalni zadaci, Komunikacija i saradnja sa drugima, Osiguranje kvaliteta, Zaštita na radnom mjestu i zaštita životne sredine, kao i na definisanju opisa zanimanja, radnog okruženja i uslova rada i odnosa sa drugim profesijama. Razmatrane su sugestije članova radne grupe i usklađene su formulacije aktivnosti kod ključnih poslova/ Operativni poslovi za standard zanimanja Monter suve gradnje, Analiza, planiranje i organizacija rada i Priprema radnog mjesta.