You are here

Upravni odbor projekta inTERact 4.0 održan u Podgorici

13/02/2020

Prvi Upravni odbor projekta inTERact 4.0 organizovan je od 12-13. februara u Podgorici u prostorijama Privredne komore Crne Gore. Sastanku su prisustvovali predstavnici pet projektnih partnera i Nacionalna kontakt tačka za program Italija-Albanija i Crna Gora u Crnoj Gori. Svrha sastanka bio je razgovor o daljoj realizaciji projekta i rješavanje bilo kakvih pitanja koja utiču na projektne aktivnosti.

O projektu

Osnovni proizvod projekta inTERact 4.0 će biti izrada Strategije razvoja za preduzeća kojima je potreban rast zasnovan na bržoj i efikasnijoj organizaciji resursa i kreiranju novih vrijednosti i poslovnih modela koji odgovaraju potrebama potrošača. Projekat predviđa izradu Strategije konsolidacije za preduzeća koja moraju osnažiti tržišnu poziciju prije korišćenja tehnologija četvrte generacije za sticanje konkurentske prednosti.

Predviđene aktivnosti i rezultate projekta inTERact 4.0 odražava i partnerstvo uspostavljeno na njegovoj realizaciji, koje pored privrednih komora Crne Gore, Albanije i Barija i Centra za promociju ekonomije i preduzetništva iz Drača, čine i Fakultet za informacione tehnologije Univerziteta “Mediteran” iz Podgorice i Fakultet za inovativno inžinjerstvo Univerziteta u Salentu iz italijanske Regije Pulja. Tehnologija četvrte generacije  podrazumijeva efektivno spajanje teorije i praktične primjene znanja u informacionom okruženju, dok je budućnost poslovne edukacije i poslovnog uspjeha u sistemskom školovanju za digitalnu ekonomiju.

Projektne aktivnosti su usmjerene na stvaranje poslovnog okruženja koje je u službi digitalnih inovacija, jačanje obrazovnog sistema, pružanja podrške preduzetničkim kompanijama u početnoj i fazi rasta, osnaživanje privrednih grana sa potencijalom za najviši rast i pokretanje javnog dijaloga o prednostima digitalne transformacije. Tehnologije omogućavaju preduzećima da svoj proizvod distribuiraju lakše, brže i uz sve manje troškove do sve većeg broja korisnika.

Projektni partneri

Unija privrednih komora Albanije (AL)

Centar za promociju ekonomije i preduzetništva (AL)

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari (IT)

Università del Salento (IT)

Privredna komora Crne Gore (MNE)

Univerzitet Mediteran (MNE)

bridge media | シューズ