You are here

Intenzivirati privrednu saradnju sa Bugarskom

04/10/2019

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović razgovarao je 4. oktobra 2019. godine sa ambasadorkom Bugarske Meglenom Plugčijevom-Aleksandrovom o mogućnostima intenziviranja ekonomske saradnje dvije zemlje.

Tradicionalno odlične međudržavne odnose Crne Gore i Bugarske treba da prate snažnije ekonomske aktivnosti, saglasni su sagovornici i ocjenjuju da bi tome doprinijelo organizovanje foruma privrednika dvije zemlje. Predloženo je da se ovaj skup održi u prvom kvartalu 2020. godine

- Bliski smo prijatelji i treba na napravimo bolje trgovinske odnosno ekonomske veze. Da bismo to postigli moramo da povežemo naše poslovne ljude. Takođe, moramo raditi na liberalizaciji trgovine – rekla je ambasadorka i naglasila da tome treba da doprinesu aktivnosti Mješovite komisije dvije države.

Crna Gora i Bugarska su 2018. razmijenile robe u vrijednosti od 17,4 miliona eura, 14,5% više nego godinu prije. Našu zemlju je u istom periodu posjetilo 11.155 turista iz Bugarske, što je rast od 7,6 odsto i ostvarilo 33.489 noćenja.

Ambasadorka Bugarske je istakla da postoji interesovanje bugarskih investitora za crnogorski sektor energetike, posebno za ulaganje u solarne parkove. Takođe su zainteresovani za veću trgovinu vinom, kozmetikom i drugim robama.

- Smatram da treba podstaći bugarske investitore da otvaraju proizvodne pogone u Crnoj Gori. Kako je Bugarska prepoznata, između ostalog, po poljoprivredi, mišljenja sam da postoje realne mogućnosti za ulaganje u naš agrar i prehrambenu industriju – rekao je predsjednik Golubović, naglašavajući da je crnogorski ambijent za investiranje jako povoljan.

On je posebno istakao da će, stavljanjem u funkciju energetskog kabla između Crne Gore i Italije, naša zemlja postati energetsko čvorište zapadnog Balkana. Pošto Bugarska ima višak električne energije, Golubović je ukazao na mogućnost njenog izvoza na tržišta zapadne Evrope preko naše zemlje.

Jačanju privredne saradnje doprinijela bi bolja avio povezanost Podgorice i Sofije, koja bi naročit značaj imala tokom turističke sezone.

Tokom sastanka ukazano je na evidentan deficit stručne radne snage na Balkanu i ulogu dualnog obrazovanja u njegovom prevazilaženju. Ambasadorka je ponudila podršku Privrednoj komori, koja je jedan od nosilaca projekta dualnog obrazovanja u Crnoj Gori, u smislu povezivanja sa švajcarskim ekspertima iz ove oblasti koji su visoko cijenjeni u svijetu, a vrlo aktivni u Bugarskoj, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji.

Pozdravljajući rezultate koje je Crna Gora postigla na putu pridruživanja Evropskoj uniji, Plugčijeva-Aleksandrova je ponudila pomoć bugarskih eksperata u daljem integracionom procesu.

Predsjednik Golubović je upoznao gošću sa aktivnostima najstarije poslovne asocijacije koja zastupa interese svih crnogorskih poslovnih subjekata i institucionalni partner je donosiocima odluka na državnom i lokalnom nivou. Posebno je istakao ulogu Komore u unapređenju poslovnog ambijenta kroz uticaj na regulativu koja uređuje ovu oblast.

Na kraju sastanka sagovornici su još jednom istakli da će Ambasada i Komora doprinositi jačanju saradnje privrednika Crne Gore i Bugarske, te kroz dalju komunikaciju definisati konkretne korake u tom pravcu.