You are here

Infrastukturno povezivanje dodatno jača saradnju

28/01/2022

Ambasador Bosne i Hercegovine Branimir Jukić posjetio je 28. januara Privrednu komoru Crne Gore i sa predsjednicom dr Ninom Drakić i direktorom Sektora za međunarodnu saradnju Željkom Baltićem razgovarao o zajedničkim aktivnostima kojima bi se u narednom periodu mogli unaprijediti ekonomski odnosi dvije države.

Tokom sastanka je posebno apostrofirana bliskost ovih zemalja, njihovih žitelja i privrednika, ali i ocijenjeno da bi tješnjoj međusobnoj povezanosti značajno mogla doprinijeti modernizacija putnog pravca Sarajevo-Podgorica, preko Šćepan polja. Takođe je ukazano na važnost realizacije planirane trase Jadransko-jonske saobraćajnice koja će biti najkraća veza našeg regiona sa Turskom.

Kada je riječ o ekonomskoj saradnji, sagovornici su ukazali da su Crna Gora i Bosna i Hercegovina države među kojima nema necarinskih barijera. U narednom periodu potrebno je balansirati trgovinsku razmjenu između dvije zemlje povećanjem crnogorskog izvoza. Promociji crnogorskih proizvoda može doprinijeti njihovo predstavljanje na sajmovima koji će se organizovati tokom godine u Bosni i Hercegovini. Privredna komora Crne Gore će u saradnji sa kolegama iz BiH doprinijeti uspješnoj realizaciji pomenutih sajamskih manifestacija.

Istaknuti su izazovi sa kojima se susrijeću ekonomije Crne Gore i Bosne i Hercegovine, među kojima se posebno izdvajaju pandemija kovida-19, deficit kvalifikovane radne snage i njen odlazak u zemlje zapadne Evrope.

Ukazano je i na neophodnost diversifikacije crnogorske ekonomije u pravcu snaženja proizvodnih djelatnosti. Prostor za saradnju sa privrednicima iz BiH postoji naročito u sektorima poljoprivrede i prehrambene industrije, energetike, te u turizmu gdje treba raditi na unapređenju ponude kako bi Crna Gora bila cjelogodišnja turistička destinacija.

Privredna komora Crne Gore i Ambasada Bosne i Hercegovine ostaju posvećeni i bliski partneri u cilju snaženja ekonomskih veza dvije države.