You are here

Unaprijediti privrednu saradnju sa Luksemburgom

19/10/2021

Na sastanku v.d. predsjednice Privredne komore dr Nine Drakić i ambasadora Luksemburga, Filipa Donkela održanom 19. oktobra 2021. godine razmatrani su svi aspekti ekonomske saradnje dvije zemlje, gdje je ukazano da postoji značajan prostor za njeno unapređenje.

Sagovornici su se saglasili da bi se intenzivnija privredna saradnja Crne Gore i Luksemburga pozitivno odrazila na robnu razmjenu između dvije države, koja je sada na simboličnom nivou kao i investicije.

Drakić je ambasadoru predstavila djelokrug rada Privredne komore kao institucionalnog partnera donosiocima odluka, ističući brojne aktivnosti Komore u pravcu unapređenja poslovnog ambijenta, zatim unapređenju obrazovnog sistema, te promociji crnogorskih kompanija.

Donkel je ukazao na potrebu još snažnijeg povezivanja komora dvije zemlje, kako bi svojim efikasnim djelovanjem doprinijele jačanju privredne saradnje.

- Smatram da je vrlo važno organizovati zvaničnu posjetu delegacije Crne Gore, zajedno sa predstavnicima privrede, kako bi se iznašli modaliteti saradnje i prepoznali sektori u kojima je moguće ostvariti najbolju povezanost - kazao je ambasador, ističući da je Crna Gora prelijepa zemlja sa puno potencijala i ima sve predispozijcije da krene naprijed i učini život njenih građana boljim.

Drakić je istakla da prostor za unapređenje saradnje i nove investicije postoji, posebno u sektorima turizma, energetike i informaciono-komunikacionih tehnologija, dodajući da su u zadnjih deset godina investicije i robna razmjena iz Luksemburga bile skromne, te da treba raditi na njihovom poboljšanju.

Tokom razgovora, sagovornici su se osvrnuli i na uticaj kovid pandemije na ekonomiju, saglašivši se da je neophodna njena diverzifikacija, kako ona ne bi primarno zavisila od samo jednog sektora, ali i da poseban fokus treba biti na inovacijama koje su ključne za jačanje konkurentnosti.

Na kraju, razmotrena je mogućnost organizacije poslovnog foruma dvije zemlje, tokom kojeg bi se predstavili investicioni potencijali i mogućnosti partnerstva na konkretnim poslovnim projektima.

U radu sastanka učestvovali su i Jelena Adžić, samostalna savjetnica u Sektoru za međunarodnu saradnju PKCG i Tamara Bijelić, savjetnica u Ministarstvu vanjskih poslova.