You are here

Redovi vožnje u drumskom saobraćaju

Na osnovu člana 27 stav 7 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni list RCG", br.45/05) i člana 33 Statuta Privredne komore Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 36/99, 70/03, 80/05 i 46/06), Upravni odbor Privredne komore Crne Gore, uz saglasnost Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Republike Crne Gore, na sjednici od 9. marta 2007. godine, donio je Pravila o načinu, postupku i kriterijumima za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju, a nakon toga 23.03.2010. godine objavljene su izmjene i dopune pomenutih Pravila.

Na osnovu pomenutih Pravila Privredna komora Crne Gore vrši usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju. U radu Komisija za usklađivanje redova vožnje pored predstavnika Komore, učestvuju predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Direkcije za saobraćaj.