You are here

BLUEfasma projekat - Poziv za iskazivanje interesovanja

09/03/2020

Kontekst poziva za iskazivanje interesovanja

Ovaj poziv za iskazivanje interesa je pokrenut i podržan od strane BLUEfasma Konzorcijuma, a kofinansiran je od strane Interreg Mediteranskog programa.  Namijenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima koji se nalaze u Crnoj Gori.

BLUEfasma projekat

Osnaživanje inovacionih kapaciteta malih i srednjih preduzeća, pomorskih klastera i mreža u ostrvskim i priobalnim područjima Mediterana za podršku plavom rastu cirkularne ekonomije u ribarstvu i akvakulturi

BLUEfasma ima za cilj da integriše i implementira principe cirkularne ekonomije u ključnim sektorima plavog rasta ribarstva i akvakulture. 

Opšti cilj BLUEfasma je da se osnaže inovacioni kapaciteti malih i srednjih preduzeća, pomorskih klastera i mreža za jačanje praksi cirkularne ekonomije u mediteranskim ostrvskim i priobalnim područjima. 

BLUEfasma će ponuditi nekoliko aktivnosti podrške svim relevantnim akterima u cilju povećanja njihovih kompetencija u cirkularnoj ekonomiji. Takođe će promovisati transnacionalnu saradnju kroz podsticanje razmjene znanja i najboljih praksi.

Koje usluge se nude?

Aktivnosti se fokusiraju na testiranje alata za samoocjenjivanje, sa ciljem da se izmjeri postojeća spremnost malih i srednjih preduzeća iz sektora ribarstva i akvakulture u oblasti cirkularne ekonomije, te njihovu spremnost da usvoje principe cirkularne ekonomije u svojim aktivnostima. 

Korisnici aktivnosti će imati priliku da:  

  • Samoprocijene stepen integracije principa cirkularne ekonomije u svojim aktivnostima;
  • Uče iz drugih najboljih praksi i inovativnih rješenja;
  • Pristupe BLUEfasma mreži u cilju prenosa znanja i umrežavanja.

Kriterijumi prihvatljivosti

  • Mikro, mala ili srednja preduzeća u skladu sa evropskom definicijom;
  • Da se kompanija nalazi na teritoriji koju pokriva projekat BLUEfasma. 

Kriterijumi za evaluaciju  

  • Mikro, mala i srednja preduzeća koja sprovode aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi;
  • Interesovanje za cirkularnu ekonomiju.

Način primjene

Popunite obrazac za prijavu i pošaljete najkasnije do 25.03.2020. na mraspopovic@pkcg.org.