You are here

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "Booster" d.o.o. Nikšić

Društvo sa ograničenom odgovornošću
booster
Nikšic Budoš, Dvorište bb

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 40 232 123 , +382 40 731 200
Fax: +382 40 212 485