You are here

Društvo za proizvodnju, trgovinu i poslovne aktivnosti "Optimum Company" d.o.o. Bar

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Optimum Company
Bar Jovana Tomaševića G-9/III

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 30 318 384
Fax: +382 30 312 017