You are here

Društvo za trgovinu, špediciju, marketing, proizvodnju i usluge export- import "Cerovo" d.o.o. Bar

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Bar Servisna zona polje b.b.

Osnovna djelatnost firme je prodaja kompletnog građevinskog materijala. Pored ovoga firma pruža i sljedeće usluge: izrađuje fert gredice sa pratećim atestima, obrađuje sve profile željeza, vrši usluge transtporta na svim relacijama, obavlja špediterske usluge. Takodje vrši usluge transporta, kako u unutrašnjem tako i u međunarodnom saobraćaju.

latest Running | Ανδρικά Nike

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 30 550 500, +382 30 312 085
Fax: +382 30 313 758