You are here

Efikasna komunikacija sa zaposlenima - značaj povratne informacije

12/05/2021

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, u četvrtak, 13.05.2021. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), organizuje seminar na temu: „Efikasna komunikacija sa zaposlenima - značaj povratne informacije“

U kompanijama povratna informacija ili Feedback je osnov razvojne komunikacije. Podrazumijeva se da je svaki vid komunikacije dvosmjeran, privatni ili poslovni. Svaki timski rad zahtijeva komunikaciju, tako da je i saradnja vid komunikacije, a zavisi od učesnika u timu. Povratna informacija je ključni aspekt upravljanja ljudima. Svi mi volimo da čujemo pohvale, a nijesmo baš raspoloženi da čujemo i konstruktivne komentare ili kritike. U poslu nije baš poželjno feedback primiti lično, iako je osjećaj za identitet kod uspješnih ljudi visoko povezan sa njihovim poslom. Treba ga prihvatiti kao preporuku za budućnost. Takođe je važno da i nadređeni bude otvoren da sasluša „feedback” od svojih zaposlenih, jer im oni mogu pružiti vrlo koristan unutrašnji uvid o efikasnosti procedura i procesa kao i uvid o njihovoj efikasnosti u radu. Feedback je oblik komunikacije kojim se timu ili pojedincu upućuje informacija o uticaju njihovog ponašanja ili djela na druge; pojedince, organizaciju, klijente, itd. Povratna informacija može biti pozitivna ili negativna, odnosno u obliku konstruktivne kritike. Feedback, kao razvojni alat je namijenjen: poboljšanju perfomansi, rastu i razvoju; fokusiran je na ponašanje; konkretan je i potkrijepljen detaljima; a najvažnije usmjeren je ka rješenju i fokusiran na budućnost. Najdjelotvorniji je deskriptivni feedback koji naglašava subjektivnost evaluacije. Učesnici seminara će dobiti priliku da nauče kako se sagovorniku daje dobar feedback, ali kako bi se dao dobar feedback, potrebno je i da se savlada vještina primanja feedback-a. Najvažnije je da feedback bude fokusiran na rezultat i akciju koja je dovela do rezultata.

U cilju uspješne realizacije stručnog skupa, kao i zbog ograničenog broja učesnika, molimo da blagovremeno odredite vaše predstavnike, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Troškovi seminara su pokriveni projektom.

Prilikom realizacije događaja primjenjivaće se mjere epidemiološke zaštite, shodno instrukcijama zdravstvenih tijela.

Fajlovi: