You are here

Eko-inovacije u ribarstvu i akvakulturi

15/06/2021

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Institutom za biologiju mora, organizuje radionice na temu „Eko-inovacije u ribarstvu i akvakulturi“. Pomenute radionice realizuju se u okviru projekta „Osnaživanje inovativnih kapaciteta MSP-a, pomorskih klastera i mreža u MED priobalnim područjima kako bi se podržala cirkularna ekonomiji i plavi rast u ribarstvu/akvakulturi“ - BLUEfasma. Projekat BLUEfasma je kofinansiran od Evropske Unije i realizuje se u okviru Mediteranskog transnacionalnog programa saradnje „INTERREG Mediterranean“.

Radionice će se održati 16. i 17. juna 2021. godine u Kotoru i Baru, i obuhvatiće predstavljanje projekta, aktivnosti i dostupnih podsticaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva ekonomskog razvoja, programskih linija Investiciono-razvojnog fonda, ali i praktičnim primjerima uvođenja cirkularnih praksi u sektoru ribarstva i akvakulture digitalizacijom, recikliranjem, prehranom, održivim uzgojem, itd.

BLUEfasma projekat integriše i implementira principe cirkularne ekonomije u sektor plavog ribarstva i akvakulture u korist ostrvskog i priobalnog područja Mediteranskog regiona na inovativan način. Projekat se odnosi na problem kontinuiranog transnacionalnog izazova iscrpljivanja prirodnih resursa i manjka inovacija u oblasti ribarstva i akvakulture, kao i cirkularne ekonomije.

Cilj projekta je da osnaži inovativni kapacitet malih i srednjih preduzeća koji se bave ribarstvom i akvakulturom u bilo kojem dijelu lanca vrijednosti, i pomorskih klastera/mreža, i poveća broj aktivnosti u ovom sektoru na transnacionalnom nivou, kako bi se pospješila cirkularna ekonomija plavog rasta u ostrvskom i obalnom području. Cirkularna ekonomija sprečava trošenje resursa, vodeći na taj način do pametnog i održivog rasta kao ključnog zajedničkog sredstva Mediteranskog područja.

Ideja je da se projektom BLUEfasma jača pametni i održivi rast kroz:

  • dijeljenje dokazanih inovativnih praksi i postojećih alata/metoda prikazanih na BLUEfasma online platformi,
  • podršku finansiranju poslovnih investicija i istraživanja u oblasti cirkularne ekonomije,
  • olakšavanje razmjene znanja između preduzeća, javnih institucija, istraživačkih i razvojnih centara i visokog obrazovanja,
  • obuku/mentorstvo,
  • poboljšanje transnacionalne saradnje i dubokog umrežavanja javnih preduzeća i malih i srednjih preduzeća, olakšavajući prenos rezultata koji se mogu reciprocirati,
  • iskorištavanje dosadašnjih rezultata kako bi se uticalo na javne politike prema cirkularnoj ekonomiji i odredio fond kroz koji će se finansirati poslovna ulaganja u istraživanje i investicije u oblasti CE,
  • integrisanje inovativnih mjera koje vode efikasnim rješenjima u MED pomorskom području i izazovima zasnovanim na pametnim specijalizacijama.

Radionice se realizuju u saradnji sa Institutom za biologiju mora, kao pridruženim partnerom na projektu, kao i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvom ekonomskog razvoja, Investiciono-razvojnim fondom i Univerzitetom Donja Gorica.