You are here

Elektroprivreda Crne Gore ad-Nikšić

Akcionarsko društvo
Elektroprivreda Crne Gore
Nikšic Vuka Karadžića 2

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 20 408 410