You are here

#EUDATATHON – Inoviranje sa otvorenim podacima EU

27/02/2020

Četvrto izdanje EU Datathona, takmičenja baziranog na otvorenim podacima, pokrenuto je 19. februara 2020. godine. Ovo je šansa da se pokaže potencijal otvorenih podataka prisutnih u današnjem društvu i, naravno, kreativnost i talenat, ali i šansa za osvajanje nagradnog fonda u iznosu od 100 000 EUR.

Da bi se učestvovalo, trebao bi da se predloži razvoj aplikacije koja povezuje i koristi otvorene skupove podataka, kotisteći najmanje jedan od hiljada koje su postavile na raspolaganje institucije, agencije i tijela EU.

Očekuje se da aplikacija prikazuje mogućnosti za konkretne poslovne modele ili društvena preduzeća, ali i nove pristupe i rešenja koji će pomoći Evropi da postigne važne ciljeve koje je postavila Evropska komisija korišćenjem otvorenih podataka. Stoga, ona bi se trebala uklopiti u jedan od sljedećih tematskih izazova:

  • Izazov 1: „Evropski zeleni dogovor“
  • Izazov 2: „Ekonomija za ljude“
  • Izazov 3: „Novi podsticaj evropskoj demokratiji“
  • Izazov 4: „Evropa odgovara digitalnom dobu“

Svoj prijedlog sa kratkim opisom možete podnijeti do 3. maja.

Dvanaest pobjedničkih timova (tj. tri tima po izazovu) biće u užem izboru. Svi timovi koji su u užem izboru biće pozvani da razviju svoju aplikaciju i predstave je 13. i 15. oktobra tokom 18. Evropske nedelje regiona i gradova u Briselu, događaja koji okuplja više od 9 000 učesnika.

Na tom događaju biće odabrana tri tima kojima će se dodeliti sledeće nagrade (za svaki od izazova):

Prvo mjesto: 12 000 EUR

Drugo mjesto: 8 000 EUR

Treće mjesto: 5 000 EUR

EU Datathon 2020 organizuje Kancelarija za publikacije Evropske unije, u saradnji sa Generalnim direktoratom Evropske komisije za regionalnu i urbanu politiku.

Više informacija možete naći OVDJE.

Sports brands | GOLF NIKE SHOES