You are here

"Eurošped Co"d.o.o. za proizvodnju,špediciju,promet i usluge,export-import - Podgorica

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Podgorica Mitra Bakića 144

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 20 601 820
Fax: +382 20 601 820