You are here

HAKATON „Neka dostupno bude i korisno“ PRIJAVA

03/09/2019
hakaton neka dostupno bude i korisno

Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo javne uprave, u okviru projekta odeon, koji se finansira kroz INTERREG Mediteranski program 2014-2020.,organizuju HAKATON „Neka dostupno bude i korisno“, na temu otvorenih podataka.

Hakaton će se održati u okviru INFOFEST-a, hotel „Avala“, u periodu od 3-5. oktobra 2019. godine.

Cilj HAKATONA je stvaranje dodate vrijednosti za otvorene podatke, kroz kreiranje aplikacija koje bi dostupne podatke učinile korisnim javnoj upravi, privredi i/ili građanima.

Ako imate preko 18 godina, tim od 3 do 5 entuzijasta, koji  su programeri,  projektni menadžeri, UX/UI i grafički dizajneri, ekonomisti, kreativci sa željom da unaprijede digitalni svijet oko nas, PRIJAVITE SE!

Da biste se takmičili na HAKATONU, potrebno je da dostavite popunjenu prijavu do 20. septembra 2019. godine, 10:00:00 CEST.

 Selekcija prijavljenih timova obaviće se do 23. septembra. O rezultatima selekcije timovi će biti obaviješteni  najkasnije 26. septembra. Broj timova koji mogu uzeti učešće na takmičenju je ograničen – biće odabrano najviše 6 timova, koji imaju maksimalno 5 članova.

Najboljima slijede vrijedne nagrade - nagradni fond iznosi 3.500€!

 Troškovi puta (na teritoriji Crne Gore), smještaja i hrane pokriveni su projektom odeon.

Projekat odeon

Projekat odeon pripada horizontalnim projektima i sprovodi se u okviru Programa Mediteran, prioritetna osa 1 - društvo i kreativnost (social&creative). Osnovni cilj Projekta je da stvori novi model upravljanja na osnovu korišćenja otvorenih podataka, a u skladu sa strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta. Odeon pruža priliku da se privatne kompanije stimulišu da rade na aplikacijama i uslugama koristeći resurs otvorenih podataka. Na osnovu rezultata projekta HOMER, na koji se odeon i oslanja, očekuje se da bude stimulisana potražnja za podacima boljeg kvaliteta, s jedne strane, i da se omogući privatnim akterima da razviju aplikacije i usluge koristeći otvorene i velike podatke. Ovi podaci bi trebalo da budu od posebnog značaja za MSP, istraživače ali i za građane, a javne institucije bi trebalo da služe kao platforme koje omogućavaju razvoj teritorija koje obuhvataju. Privredna komora Crne Gore je partner, a Ministarstvo javne uprave pridruženi partner na projektu odeon.

O OTVORENIM PODACIMA - ukratko o otvorenim podacima

WWW.DATA.GOV.ME - zvanični državni portal otvorenih podataka

I DAN 03.oktobar

19:30-19:45

Pozdravna riječ i upoznavanje sa temom

19:45- 20:30

Predstavljanje učesnika (ekipa, mentora, žirija)

20:30

Zabavni program INFOFEST - VEČE PRIJATELJA

II DAN 04.oktobar

09:00-00:00

HAKATON

III DAN 05.oktobar

00:00-13:00

HAKATON

13:00-15:00

Priprema za pitching

15:00-16:00

PITCHING

16:00-17:00

Proglašenje pobjednika i završetak HAKATONA

17:00

Koktel

Sportswear Design | Nike SB