You are here

Inicijativa za podršku MSP u Crnoj Gori da ojačaju poziciju na međunarodnom tržištu informaciona napomena

25/06/2021

Ko može učestvovati

Preduzeća iz sektora agro-proizvodnje, prehrambenog sektora i drugi industrijski sektori (osim usluga) mogu učestvovati putem iskazivanja interesa. To se odnosi na:

 • preduzeća koja  vec imaju izvozno poslovanje  ali žele da nauče više o tome kako mogu da budu još uspješnija kroz bolje razumijevanje tržišnog okruženja, propisa i procedura;
 • preduzeća koje razmišljaju o izvozu, ali možda ne znaju kako da započnu sa izvozom i koja smatraju da je izvoz možda previše komplikovan za njih.

Uslovi za učešće

Mikro, mala i srednja preduzeća koja se prijavljuju za paket podrške moraju da ispunjavaju sve sljedeće zahtjeve:

 • Da su aktivna u sektoru poljoprivrede/hrane/vina, i drugih industrijskih sektora;
 • Da su u privatnom vlasništvu i registrovana u Crnoj Gori;
 • Da nemaju zaostale poreze prema državnom budžetu;
 • Da nije pokrenut stečajni postupak;
 • Da posluju više od jedne godine.

Kako se prijaviti

Ispunjavanjem priloženog Obrasca za prijavu i Upitnika za procjenu spremnosti za izvoz.

Međutim, ukoliko neka preduzeća možda ne žele da učestvuju u programu izgradnje kapaciteta koji nudi projekat (obuka + učešće na međunarodnom sajmu), već samo da popune Upitnik o spremnosti za izvoz. Upitnik o spremnosti za izvoz takođe će pružiti priliku preduzećima da sprovedu brzu provjeru spremnosti za izvoz na način što će utvrditi moguće nedostatke prije ulaska na inostrano tržište; MSP koja već izvoze mogu pronaći i neke korisne savjete. Pitanja su organizovana u odeljke, od kojih svaki pokriva određeni aspekt pripreme za izvoz. U ovom slučaju, preduzeća koja ne žele da se prijave za učešće, popunjavaju upitnik (nije potreban nikakav drugi dokument) i šalju ga Komori.

Prijave (ili samo Upitnike) šalju se na sljedeću email adresu: spavlovic@pkcg.org

Potrebna dokumenta:

 • Obrazac za prijavu (word format koja se preuzima, ispunjava i podnosi u štampanoj verziji);
 • Upitnik za procjenu spremnosti za izvoz (obrazac u Word-u, popunjen i podnešen u e-formi);
 • Kopija godišnjeg finansijskog izvještaja preduzeća za 2020. godinu;
 • Kopija izvoda iz Centralnog registra privrednih društava u vezi sa statusom djelatnosti preuzeća ne starija od 3 mjeseca.

Kao što je već prethodno navedeno, preduzeća koja ispunjavaju gore navedene uslove za učešće i koja žele samo da sprovedu procjenu svoje spremnost za izvoz moraju da popune i vrate Privrednoj komori upitnik (nije potreban obrazac za prijavu i prateća dokumentacija.

Cilj

 • Najmanje 10 preduzeća koja ispunjavaju kriterijume postavljene u prijavnom obrascu predala su kompletan obrazac za prijavu
 • Najmanje  30p reduzeća koja su predale popunjen upitnik za procjenu spremnosti za izvoz.

Vremenski okvir

Do 09. jul