You are here

"Institut za šumarstvo" a.d. Podgorica

Akcionarsko društvo
Institut za šumarstvo
Podgorica Novaka Miloševa br 5

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 20 230 488
Fax: +382 20 230 488
E mail: inssum@t-com.me