You are here

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju

04/09/2018

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list Crne Gore“, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju.

Javna rasprava će trajati do 7. septembra 2018. godine. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stecaju će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave na internet stranici Ministarstva ekonomije http://www.mek.gov.me i portalu e-uprave.
 
Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju dostaviti Ministarstvu ekonomije u pisanoj formi, putem pošte na adresu: Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica, ili elektronski na mejl adresu: renata.milutinovic@mek.gov.me tokom cijelog trajanja javne rasprave.
 
Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da učestvuju na okruglom stolu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju koji će se održati 6. septembra 2018. godine u prostorijama Privredne komore Crne Gore, sa početkom u 10 časova.
 
Ministarstvo ekonomije će nakon završetka javne rasprave razmotriti sve komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.