You are here

Javna rasprava u vezi sa cijenama usluga za DOO „Vodovod i kanalizacija“ Cetinje za 2021. godinu

11/05/2021

Regulatorna Agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 05. maja 2021. godine na svom sajtu www.regagen.co.me objavila nacrt izvještaja o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO ’’Vodovod i kanalizacije ‘’  za davanje saglasnosti na predlog cijena za 2021. godinu.

Javna rasprava traje do srijede 12. maja 2021. godine. Mišljenje i primjedbe se mogu dostaviti elektronskim putem na e mail adresu: regagen@t-com.me , faxom na broj 020/229-755 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.96. Podgorica.