You are here

Javne konsultacije o akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu

29/10/2015
Partnerstvo za otvorenu upravu

Globalna inicijativa “Partnerstvo za otvorenu upravu” pokrenuta je 2011. godine sa ciljem da obezbijedi međunarodnu platformu za vlade koje teže otvorenoj i konstruktivnoj saradnji sa civilnim sektorom i najširom društvenom zajednicom u kreiranju politika od opšteg interesa. U šesdesetšest zemalja članica ove inicijative vlada i civilno društvo rade zajedno na razvoju i implementaciji ambiciozne reforme “Partnerstvo za otvorenu upravu”.

U julu 2015. Vlada Crne Gore imenovala je Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu koji je pripremio nacrt Akcionog plana. Ovim se podržava i promoviše kulturu otvorenosti organa uprave, kroz proaktivno objavljivanje informacija i podsticanje ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama, kao i razvijanje poverenja u institucije sistema.

Javne konsultacije o akcionom planu Partnerstva za otvorenu upravu će se održati 30. oktobra u Privrednoj komori Crne Gore sa početkom u 11 časova.

Cilj i svrha javnih konsultacija je prikupljanje mišljenja, prijedloga, sugestija i ideja o mjerama i aktivnostima koje bi trebalo da se nađu u Prijedlogu akcionog plana u skladu sa prioritetima, odnosno, velikim izazovima koje definiše ova globalna inicijativa. 

best Running shoes | Nike, adidas, Converse & More