You are here

Javni konkurs za dodjelu bespovratnih podsticajnih sredstava (subvencija) za sufinansiranje realizacije projekata korištenja obnovljivih izvora energije

06/08/2021

Fond za zaštitu životne sredine (Eko fond) objavio je 4. avgusta 2021. godine Javni konkurs za dodjelu bespovratnih podsticajnih sredstava (subvencija) za sufinansiranje realizacije projekata korištenja obnovljivih izvora energije – za proizvodnju električne energije (fotonaponskih sistema) uz primjenu razmjene na mjestu konekcije u okviru program „fotonaponski paneli za privredu i poljoprivredu“.

Eko fond obezbjeđuje subvenciju za mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnike, kao i poljoprivredna gazdinstvima za nabavku i instalaciju fotonaponskih panela za proizvodnju električne energije iz OIE, snage ne manje od 3 kWp, na krovu osnovnog odnosno pomoćnog objekta, sa pratećom opremom.

 • Fotonaponski sistem u smislu ovog konkursa je sistem za proizvodnju električne iz sunčeve energije u skladu sa Zakonom o energetici.
 • Osnovni, odnosno pomoćni objekat u smislu ovog konkursa je objekat koji je zakonito izgrađen na osnovu građevinske dozvole, koji nije dograđivan ili mijenjan u odnosu na akt koji dokazuje njegovu zakonitost..
 • Objekti na kojima je pokrenut postupak legalizacije ne mogu biti predmet finansiranja sve do pravnog okončanja postupka.
 • Na ovaj Javni konkurs ne može se prijaviti projekat koji je sufinansiran sredstvima projekta “Razvoj zelenih poslova u Crnoj Gori“.
 • Podnosilac prijave ne može biti osnivač preduzetnik i/ili osnivač koji ima udjele u drugom pravnom licu kome je prethodno odobrena subvencija ovim Javim konkursom.

CILJ JAVNOG KONKURSA

Cilj projekta „Fotonaponski paneli za privredu i poljoprivredu“ je podsticanje nabavke i instalacije fotonaponskih sistema kako bi se obezbijedila podrška:

v  nisko karbonskom razvoju kroz povećanje energetske efikasnosti, samostalnosti, sigurnosti u snabdijevanju, smanjenju potrošnje energije, a time i pratećih troškova;

v  smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte;

v  sigurnijem snabdijevanju energijom;

v  afirmaciji korišćenja OIE;

v  podrška ruralnom razvoju, kroz poboljšanje EE i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, u cilju smanjenja potrošnje energije, a samim tim i smanjenja troškova proizvodnje;

v  unaprjeđenje i usavršavanje poljoprivredne proizvodnje.

KORISNICI SREDSTAVA
Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti:

-        mikro, mala i srednja preduzeća

-        preduzetnici, i

-        poljoprivredna gazdinstva (privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik porodično poljoprivredno gazdinstvo).

 

Opšti uslovi koje korisnik sredstava mora ispuniti:

 • dostaviti dokumentaciju za korišćenje sredstava Eko fonda shodno objavljenom Javnom konkursu;
 • dostaviti dokaz o sjedištu na području Crne Gore;
  • prihvatiti uslove zajedničkog učestvovanja u finansiranju projekta za koje se odobravaju sredstva shodno ovom Javnom konkursu i opštim aktima Eko fonda;
  • sklopiti Ugovor o dodjeli sredstava sa Eko fondom;
  • zadovoljiti i druge uslove utvrđene Javnim konkursom.

VRSTA I VISINA SREDSTAVA EKO FONDA
Raspoloživa sredstva po ovom Javnom konkursu iznose 100.000,00 €.

Maksimalni iznos sredstava podrške koje korisnik može ostvariti za nabavku i instalaciju fotonaponskih sistema iznosi 40% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 25.000,00 €, u koji iznos mora biti uključen PDV.

Rok za podnošenje prijava je 45 kalendarskih dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.

Kompletnu dokumnetaciju možete potražiti na sljedećem LINK-u. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na: +382 20 262 933 ili e-mailom na: info@eko-fond.me.