You are here

Javni poziv distributerima/instalaterima i izvođačima radova na primjeni mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima za učešće u programu "Energetski efikasan dom"

07/08/2020

Miinistarstvo ekonomije je objavilo Javni poziv distributerima/instalaterima i izvođačima radova na primjeni mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima za učešće u programu "Energetski efikasan dom".

Naime, Ministarstvo ekonomije Crne Gore je obezbijedilo sredstva u iznosu od 200.000,00 € za finansiranje programa "Energetski efikasan dom", a u cilju obezbjeđivanja beskamatnih kredita za primjenu mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima.

Više informacija možete pronaći na linku: http://energetska-efikasnost.me/2020/08/javni-poziv-distributerima-instalaterima-i-gradjevinskim-kompanijama-za-ucesce-u-programu-energetski-efikasan-dom-2/

Kompanije zainteresovane za učešće u programu “Energetski efikasan dom” tendersku dokumentaciju mogu dobiti na zahtjev poslat na email:info@ee-me.org.

Ponuđač je dužan da u zahtjevu navede svoje kontakt podatke (naziv firme, ime lica za komunikaciju i kontakt mail i telefon) radi dalje komunikacije za potrebe ovog poziva.

Rok za dostavu ponuda u okviru Javnog poziva je 04.09.2020. godine.

Running sneakers | Nike Shoes, Clothing & Accessories