You are here

Javni poziv mikro, malim i srednjim preduzećima za besplatne konsultacije u dijelu preddijagnostike iz oblasti zaštite prava intelektualne svojine

20/05/2021

Privredna komora Crne Gore promoviše Javni poziv mikro, malim i srednjim preduzećima za besplatne konsultacije u dijelu preddijagnostike iz oblasti zaštite prava intelektualne svojine. Navedeni poziv se sprovodi kroz projekat “Promocija kulture inovacija i podrška saradnji između aktera u oblasti istraživanja, obrazovanja i inovacija – INO NET”, koji ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja

U okviru ovog Javnog poziva biće pružena besplatna savjetodavna podrška odabranim mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) o potencijalima intelektualne svojine za razvoj njihovih biznisa, tj. usluga preddijagnostike intelektualne svojine. 

Rok za prijavu je 23. jun 2021.godine do 17:00 časova.

Više informacija o Pozivu kao i o uslovima za dobijanje besplatne konsultanske usluge u okviru ovog Javnog poziva kao i na koji način možete aplicirati se nalazi u dokumentu koji je u nastavku ove najave.

Za dodatna pojašnjenja o Javnom pozivu kontaktirati kancelariju za implementaciju aktivnosti INO NET Projekta na telefon +382 20 510 063 ili na e-mail s.stupar@idi.ie, svakim radnim danom od 08.00 do 15.00 casova.

Fajlovi: