You are here

Javni poziv za raspodjelu uvoznih preferencijalnih kvota definisanih SSP-om

13/08/2020
Javni poziv za raspodjelu uvoznih preferencijalnih kvota definisanih SSP-om

Na osnovu člana 33 stav 7 Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda („Službeni list CG“ br. 51/17), a u vezi sa članom 3 Pravilnika o postupku i uslovima za raspodjelu preferencijalnih carinskih kvota za uvoz poljoprivrednih proizvoda („Službeni list CG“ br. 2/19), a po osnovu neiskorišćene kvote iz Javnog poziva za raspodjelu uvoznih preferencijalnih carinskih kvota za poljoprivredne proizvode prema potvrđenom zakonu o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Republike Crne Gore, s druge strane od 31. oktobra 2019. godine, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje 

Javni poziv za raspodjelu uvoznih preferencijalnih carinskih kvota za poljoprivredne proizvode prema potvrđenom Zakonu o ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Republike Crne Gore, s druge strane

I
Pozivaju se zainteresovana pravna lica registrovana za obavljanje spoljnotrgovinske djelatnosti (u daljem tekstu: uvoznik) da zahtjev za raspodjelu uvoznih preferencijalnih carinskih kvota za poljoprivredne proizvode prema potvrđenom Zakonu o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Republike Crne Gore, s druge strane, dostave od 14. avgusta 2020. godine do 14. septembra 2020. godine.
II
Proizvodi koji su predmet raspodjele kvota i količina kvota:

Naziv proizvoda

Tarifna oznaka proizvoda

Količina

Pileće meso

02071190, 02071290, 02071310, 02071330, 02071360, 02071399, 02071410, 02071430, 02071450, 02071460, 02071499

55,81 t

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera

2202

164.826,31 l

Kvalitetno pjenušavo vino,

Vino od svježeg grožđa

220410

220421

657,65 hl