You are here

Međunarodna zelena nedjelja

15/12/2012
Međunarodna zelena nedjelja

Od 18. do 27. januara 2013. godine u Berlinu se održava jedan od najvećih sajmova u svijetu, posvećen hrani, poljoprivredi i hortikulturi.

Više informacija možete naći na web stranicama sajma International Green Week