You are here

Moldavski trgovinski forum 2021

07/04/2021

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa EEN - Evropskom mrežom preduzetnika iz Moldavije, Vas poziva  da učestvujete na predstojećem virtuelnom forumu i bilateralnim poslovnim sastancima u okviru „Moldavskog trgovinskog foruma 2021“, koji će se održati od 28. do 30. aprila. 2021.

Tokom poslednjih 25 godina trgovina je generisala stabilan globalni ekonomski rast, viši nivo dohotka i smanjila siromaštvo. Prošla godina donijela je neviđenu nesigurnost u međunarodne ekonomske odnose, kao i u regionalna administrativna ograničenja, lance snabdijevanja, doprinijela velikoj nestašici sirovina na lokalnim tržištima, smanjeni pristup finansijama, nedostatak transportnih i logističkih kapaciteta, nedovoljna digitalizacija komercijalnog i finansijskog poslovanja kompanija, rezultiralo je drastičnim smanjenjem prihoda, broja zaposlenih, pa čak i bankrotom određenog broja preduzeća, posebno mikro, malih i srednjih preduzeća.

Ovogodišnji moldavski trgovinski forum ima za cilj pokretanje dijaloga sa svim relevantnim zainteresovanim stranama (vladin sektor, privatni sektor, međunarodne donatorske organizacije, think tank i akademska zajednica) o globalnim trgovinskim trendovima i mogućim rješenjima za izvozno orijentisane kompanije pogođene ekonomskom recesijom izazvanom koronavirusom .

Tokom jednodnevnog foruma biće održano nekoliko plenarnih sesija i dvodnevni pojedinačni bilateralni sastanci sa proizvođačima, distributerima, preprodavcima veleprodajnih i maloprodajnih proizvoda iz Moldavije i niza drugih evropskih zemalja, kako bi se povezali i stvorili novi poslovani kontakti i mogućnosti saradnje.

Ključne teme foruma u oblasti trgovine i izvoza su:

- Uticaj korone na MSP i mjere oporavka;

- Globalni trendovi za korporativnu transformaciju radi efikasnog izvoza;

- Uloga ekonomske diplomatije u promociji izvoza;

- Podrška oporavku MSP promovisanjem inkluzivne, inovativne, zelene ekonomije;

- Prednosti e-trgovine i digitalne transformacije u trgovinskim odnosima;

- Rješenja za integraciju proizvođača poljoprivrede, hrane i tekstila u globalne lance vrijednosti;

- Najveći trendovi u maloprodaji 2021.

Sve kompanije zainteresovane za učešće na poslovnim sastancima mogu se registrovati na https://tradeforum.md/signup.

Rok za registraciju je najkasnije do 26. aprila 2021. godine. Učešće na događaju je besplatno.

Nakon što se registrujete, moći ćete da zakazujete poslovne sastanke u skladu sa svojim poslovnim potrebama.

Detaljnije informacije o događaju mogu se naći na zvaničnoj veb stranici: https://tradeforum.md/.

Kontakt osoba:

Jelena Adžić

jadzic@pkcg.org