You are here

Nacrt nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine - okrugli sto

14/03/2016
Nacrt nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma organizuje okrugli sto: “Nacrt nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine (NSOR)”, koji će se održati 22. marta 2016. godine, sa početkom u 10.00, u prostorijama Privredne komore (sala I).

Okrugli sto se organizuje povodom Javne rasprave o Nacrtu nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine (NSOR), koju je pokrenulo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, a u cilju otvorene diskusije i partnerskog odnosa javnog, privatnog i civilnog sektora. Javna rasprava će trajati do 22. aprila.

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i ukupna javnost upozna sa Nacrtom nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da daju konkretne predloge, mišljenja i komentare na Nacrt NSOR do 2030. godine.

Više informacija o Javnoj raspravi možete naći web stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Cijeneći da bi svojim učešćem mogli doprinijeti radu okruglog stola, pozivamo Vas da prisustvujete događaju i učešćem doprinesete kvalitetu ovog strateškog dokumenta. U cilju kvalitetne tehničke pripreme, molimo da svoje učešće potvrdite do petka, 18. marta 2016. godine, na niže navedene kontakte.

Marga Koković, Tel: +382 20 230 706, e-mail: mkokovic@pkcg.org