You are here

Nagrada PKCG za 2021. godinu - Konkurs

15/04/2022

Na osnovu člana 10 Pravilnika o nagradama Privredne komore Crne Gore, objavljuje se

KONKURS ZA DODJELU NAGRADA PRIVREDNE KOMORE CRNE GORE ZA 2021. GODINU

Nagrade i osnovni kriterijumi:

1. Nagrada za uspješno poslovanje (članice Komore)

Nagrada za uspješno poslovanje dodjeljuje se:

  • preduzetnicima i malim privrednim društvima,
  • srednjim i velikim privrednim društvima i
  • ženama vlasnicama privrednih društava.

Osnovni kriterijumi: finansijski položaj kompanije, rentabilnost poslovanja, likvidnost i solventnost, produktivnost i ekonomičnost poslovanja, struktura i raspored ukupnog i poslovnog prihoda, urednost u plaćanju poreskih obaveza i posvećenost ostvarivanju društveno odgovornih ciljeva.

2. Nagrada za društvenu odgovornost (članice Komore)

Osnovni kriterijumi: posvećenost održivom razvoju, odnos prema zaposlenima, odnos prema dobavljačima, kupcima i drugim zainteresovanim stranama, odnos prema lokalnoj zajednici i društvu u cjelini, odnos prema očuvanje životne sredine i aktivnosti na podsticanju i finansiranju kulture, sporta, obrazovanja, zdravstvene zaštite i učešće u socijalnim projektima.

3. Nagrada za inovativnost (članice Komore, pojedinci ili grupe)

Osnovni kriterijumi: doprinos smanjenju troškova poslovanja, doprinos unapređenju i razvoju postojećih proizvoda i usluga, razvoj novih proizvoda i usluga i doprinos stvaranju i primjeni naprednih i inovativnih tehnologija radi povećanja konkurentnosti, poslovnog ugleda i imidža, povećanja prihoda i dobiti i ostvarenja društveno ekonomskih ciljeva.

4. Nagrada za unapređenje menadžmenta (članice Komore - pojedinci)

Osnovni kriterijumi: ostvareni rezultati u upravljanju i rukovođenju iskazani kroz ostavreni prihod, dobit, povećanje zaposlenosti i produktivnosti, inovativnost i razvoj, uvođenje novih tehnologija i unapređenje organizacije i sistem kvaliteta.

 

Prilikom prijavljivanja na Konkurs potrebno je osim uobičajene prijave sa obrazloženjem (za sve četiri vrste nagrada) priložiti:

1. finansijski iskaz na osnovu kog se vrednuju postavljeni kriterijumi (nagrada za uspješno poslovanje)

2. ispunjen upitnik (nagrada za društvenu odgovornost). Obrazac upitnika je u prilogu.

POZIVAMO

Članice Komore, organe Komore, odbore udruženja i druge oblike organizovanja u Komori, privredne asocijacije, institucije i pojedince da daju predloge za nagrade Komore za 2021.-u godinu.

Nagrade će biti dodijeljene uoči Međunarodnog dana preduzetnika koji se slavi 19. novembra 2022. godine.

Predlozi se dostavljaju u pisanoj formi (obrazloženje, upitnici i drugi dokazi o ispunjenju kriterijuma) na adresu: Privredna komora Crne Gore, ul. Novaka Miloševa 29/II, Podgorica 81000, faksom: 020/230-493 ili e-mailom: pkcg@pkcg.org, do 31. maja 2022. godine.

Kontakt telefon 020/230-545.