You are here

"Nespa Computers" doo za kompjuterski inženjering i izdavaštvo - Podgorica

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Podgorica Steva Boljevića bb

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 20 643 150, +382 20 643 151
Fax: +382 20 643 152
E mail: nespa@t-com.me