You are here

Obavještenje o vanrednom usklađivanju Redova vožnje u međugradskom linijskom prevozu putnika

17/02/2021

Na osnovu zahtjeva Opštine Bijelo Polje, a u skladu sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list CG“, broj 71/17 i 67/19) i Pravilima o načinu, postupku,kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međugradskom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 125/20), daje se Obavještenje o vanrednom usklađivanju Redova vožnje u međugradskom linijskom prevozu putnika

Predloge novih redova vožnje na relacijama Bijelo Polje – Berane i Bijelo Polje - Mojkovac, za registracioni period 2020/2021.godine, zainteresovani prevoznici su dužni predati Privrednoj komori, na adresi Jovana Tomaševića 9/5 najkasnije do 4. marta 2021.godine.

Zainteresovani prevoznici su dužni, u skladu sa članom 5 prethodno naznačenih Pravila, dostaviti:

  • predlog reda vožnje na propisanom obrascu, ovjeren i potpisan od strane prevoznika, u 2 (dva) primjerka;
  • ovjerenu kopiju važeće licence za obavljanje javnog prevoza putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju;
  • dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje usklađivanja redova vožnje;
  • itinerer za svaki predloženi red vožnje sa tekstualnim opisom linije i
  • broj tabele sa nazivom putnog pravca, u skladu sa aktom kojim se uređuje minimalno vrijeme vožnje i udaljenost između stanica ili stajališta (daljinarom), na osnovu koje je sačinjen predlog reda vožnje.

U Zahtjevu za usklađivanje prevoznici su dužni precizno navesti koji se predlozi novih redova vožnje predlažu.

Posebno skrećemo pažnju da Komisija za usklađivanje redova vožnje, shodno članu 8 Pravila, iz daljeg postupka odbacuje predloge redova vožnje koji nijesu sačinjeni u skladu sa:

  • Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list CG“, broj 71/17 i 67/19);
  • Pravilnikom o određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl.list CG“, broj 16/19);
  • Pravilima o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u  međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list CG“, broj 125/20).

Naknada za sprovođenje usklađivanja redova vožnje iznosi 140,00 EUR (slovima: stotinu četrdeset eura), za svaki  novi predloženi red vožnje.

Naknada u postupku prigovaranja iznosi 20,00 EUR (slovima dvadeset eura), za svaki prigovor na predloženi red vožnje. Privredna komora Crne Gore izvršiće povraćaj novca privrednom društvu koje je podnijelo osnovan prigovor.

Uplate izvršiti na žiro – račun Privredne komore Crne Gore, br. 520-1182100-95 kod Hipotekarne banke ad Podgorica, sa naznakom “za usklađivanje novih redova vožnje“.

Knjige predloga redova vožnje i obrazac za prigovaranje možete preuzeti na sajtu Privredne komore www.privrednakomora.me i u prostorijama Privredne komore u ulici Jovana Tomaševića br. 9/5.

Prigovori se podnose Komisiji za usklađivanje redova vožnje u zatvorenoj koverti, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, na adresi Jovana Tomaševića 9/5 najkasnije do 11. marta 2021.godine do 15,00 časova.